Стародавнє Дворіччя

1. У яких двох країнах виникли перші в світі держави?
Перші в світі держави виникли в Давньому Єгипті і Стародавньому Двуруччі.

2. Що спільного в природних умовах Єгипту і Дворіччя? У чому відмінності?
Загальне в природних умовах Єгипту і Дворіччя в тому, що вони розташовувалися в жаркому регіоні вздовж річок: Єгипет вздовж Нілу, а Дворіччя між Тигр і Євфрат. Відмінності в тому, що розливи Тигру і Євфрату були більш бурхливими, ніж розливи Нілу. Тому в Дворіччя доводилося будувати насипу по берегах, щоб повінню чи не змило посіви на полях.
3. Чому в клинопису в десятки разів більше знаків, ніж у нашій абетці букв?
У клинопису набагато більше знаків, ніж в абетці тому, що кожен знак у клинопису походить з малюнка і часто позначає ціле слово. Таким чином, скільки було слів у мові, стільки було і знаків.

Посилання на основну публікацію