Соціологія Огюста Конта

Огюста Конта, французького філософа, засновника позитивізму як філософської течії, по праву можна вважати і засновником соціології. До Конта філософи – метафізики в основному створювали в своїх працях якісь утопії, в яких основним лейтмотивом служила думка про те, що суспільство як таке – це створення людського розуму.

       Конт же, протиставляв соціологію метафізичним, а також теологічним спекуляцій про людину і ролі людини в суспільстві. Огюст Конт вважав, що соціологія – це, мабуть, єдина наука в світі, яка вивчає процес вдосконалення людського розуму і людської психіки під впливом суспільного життя. Суспільство слід розглядати з історичної точки зору, беручи до уваги і економічний фактор, тому що всі суспільні явища (на відміну від біологічних) безперервно перебувають в процесі перетворення, зміни, розвитку. І суть цих змін в історичності.

         У цьому, мабуть, Конт був солідарний з Кондросе, який також розглядав суспільне життя і суспільство з точки зору історичності. І все ж, людська цивілізація по Конту – це, в першу чергу, духовні та психологічні ідеї, які правлять світом і змінюють його.

         Огюст Конт вважав, що дослідження в області соціології повинні мати системний підхід до суспільного життя, включати в себе не тільки вивчення соціологічної структури сучасного суспільства, а й вивчення минулого, досвіду попередніх Поколіть, під впливом якого і формувалася сучасна цивілізація. Спостереження – ось головний метод, на думку філософа, дослідження соціології, за допомогою якого можна отримати вихідні дані.

    Проте, будь-які соціальні спостереження (статистичні, динамічні) припускають і спостереження фундаментальних теорій. І тут виникає перешкода у вигляді відсутності позитивної теорії, спираючись або посилаючись на яку можна було б узагальнити зібрані факти.

        Замкнуте коло: для того, щоб провести спостереження – необхідна теорія, а для того, щоб створити подібну теорію – потрібні спостереження. Додатково до всього існує складність придбати наукову підготовку, яка б остаточно позбавила дослідника від всіх ненаукових перешкод, чи то пак, усіляких забобонів, громадських кліше у вигляді поширених думок. Таким чином, на допомогу з соціологічними дослідженнями вступає непряме свідчення, а саме: вивчення звичаїв, історичних пам’яток, обрядів, культури, порівняльний аналіз мов. Експеримент – це другий важливий метод в соціології, так як він допомагає досліджувати різні патологічні явища в суспільному житті, які виникають під впливом суспільних потрясінь, наприклад, революцій. Якщо порівняти будь-яке суспільне потрясіння з хворобою, то вона, зрозуміло, краще дозволить дізнатися і вивчити норму.

         Порівняльний метод, хоч і допускається Контом в дослідженнях соціології, проте він явно програє історичного методу, так як він не демонструє послідовність соціальних станів, а показує їх всього лише, як існуючі. До того ж, порівнюючи розвиток різних фаз цивілізації, буває необ’єктивним через узагальненого уявлення про ту чи іншої епохи в цілому. Але порівняльний метод, за Конту, безперечно, хороший при вивченні життя різних народів, що живуть в різних частинах світу, при порівнянні різних класів суспільства або порівнянні законів тваринного світу з людськими нормами життя, прийнятими в тому чи іншому суспільстві.

       Таким чином, Огюст Конт був першим, хто систематизував різні соціальні закономірності, зв’язав воєдино ідеї та висновки, розробив остов нової науки – соціології.

Посилання на основну публікацію