Соціальна політика Брежнєва

За часів правління Леоніда Ілліча Брежнєва провідне місце в управлінні країною зайняло неофіційне «мале» Політбюро, куди входили міністр закордонних справ А.А. Громико, міністр оборони Д.Ф. Устинов, голова КДБ Ю.В. Андропов, секретар ЦК М.А. Суслов, які визначали зовнішню і внутрішню політику.

Основою курсу стає «стабільність», яка означала відмову від будь-яких спроб радикального оновлення суспільства. І влада, і суспільство стомилися від надзвичайних умов і постійної напруги, в яких країна жила попередні півстоліття.

Становлення соціальної політики за Брежнєва

Існує два основні чинники – це випереджаюче зростання фонду споживання і стійке збільшення національного доходу. Вони дозволили протягом двох десятиліть добитися сильних змін.

Середня заробітна плата службовців і робітників з 97 рублів в 1965 році збільшилася в 1985 році до 190 рублів. Ще швидше зростала зарплата колгоспників: з 51 рублів вона збільшилася до 153 рублів, а з урахуванням виплат пільг з громадських фондів споживання – до 223 рулів в місяць. Крім зарплат протягом досліджуваного періоду відбувалося збільшення виплат жінкам-матерям, пенсій, розмірів знижок і пільг різним категоріям населення. За 1970-ті роки доходи населення зросли на 46 відсотків, в ощадкасах сума вкладів населення, тільки за одну п’ятирічку, збільшилася в 2,6 рази і поступово продовжувала зростати.

Дуже важливою особливістю соціального розвитку Радянського Союзу, на відміну від Західних країн, були досить швидкі темпи зростання доходів в малозабезпечених сім’ях.

Уже в 1965 році 4 відсотки громадян мали дохід більше 100 рублів на місяць на одного члена сім’ї, а в 1975 році становив 37 відсотків, в 1985 році – понад 60 відсотків.

Результатом стало поступове вирівнювання рівня життя різних верств радянського суспільство. Велика кількість радянських трудящих становили середній клас, а рівень споживання, все-таки не дотягував до рівня споживання середнього класу в Західних країнах. Одночасно проводилася в Радянському Союзі лінія механічного підвищення грошових доходів населення, яка призвела до деяких негативних наслідків. це:

  • зрівнялівка в оплаті праці девальвувала матеріальні стимули до зростання продуктивності праці і кваліфікації. У 50-і роки кваліфікований робітник, зарплату отримував в 4 рази більше некваліфікованого;
  • через три десятиліття різниця в оплаті праці становила в 1,5-2 рази. Щоб хоч якось зацікавити робітничий клас найбільш активно брати участь у виробничому процесі, і підвищувати свій професійний рівень, стала удосконалюватися система заохочень. Дану проблему спробували вирішити за рахунок абсолютно нових тарифних ставок і посадових окладів, посилили дієвість преміювання, використовували заохочувальні доплати і надбавки, ввели районні коефіцієнти.

Соціальна політика в 70-ті – на початку 80-х років

Необхідно врахувати, що збільшення доходів в 70-ті – на початку 80-х років минуло на тлі стабілізації цін. Досить відчутно зросли ціни на “товари підвищеного попиту” (до них ставилися ювелірні видання, меблі, килими, автомобілі, побутова техніка тощо), а також на певні імпортні товари. Досить болісно населення відреагувало на часте підвищення цін на каву, пояснювалося це «неврожаєм кави і какао-бобів в Африці». Товари підвищеного попиту подорожчали, що відразу ж викликало ланцюгову реакцію підвищення цін і на багато інших товарів, а також підвищення цін на чорному ринку.

Але ціни росли дуже повільно, а на певні види послуг і товарів вони підтримувалися на одному рівні. Ліки обходилися населенню дешево, в їх число входило багато імпортних препаратів. Щадними ціни в Радянському Союзі зберігалися на продовольство, які були набагато нижчими за світові. Плата за комунальні послуги і за житло була невелика – в середньому на них йшло приблизно 3 відсотки місячного бюджету радянської сім’ї. Середня сім’я, що складалася з трьох осіб, для того, щоб добре харчуватися і мати дах над головою, могла укластися в 150 рублів на місяць.

Підвищення доходів і стабільність цін сприяли змінити структуру споживчого попиту радянського населення, тому деякі автори назвали дану ситуацію «споживчої революцією».

Такий термін видається не дуже коректним, правильно сказати про революцію споживання, для якої був характерний великий попит на товари тривалого використання. В середині 1960-х років в Радянському Союзі практично не виробляли кольорові телевізори, а вже в середині 1980-х їх продавали більше 4 мільйонів штук на рік. За цей же період продажу населенню збільшилася пилососів в 5 разів, магнітофонів в 10 разів, мотоциклів майже в 2 рази, холодильників в три рази. Дуже різко виріс попит і на легкові автомобілі – за 20 років їх продаж збільшився в 25 разів.

Конституції СРСР 1977 року

Слід зазначити, ще про дуже важливому заході брежнєвської епохи. Найважливішим кроком в області соціальної політики в ці роки стало прийняття абсолютно нової радянської Конституції. Ще при колишньому керівництві існували відповідні плани. З ініціативи Хрущова було прийнято рішення на сесії Верховної Ради СРСР 25 квітня 1962 році о підготовці проекту Конституції. Але до затягування роботи Конституційної комісії привела відставка радянського лідера, а на чолі держави вже стояв Брежнєв.

Новому керівництву СРСР довелося зіткнутися зі спадщиною хрущовської ідеології. Почавши підготовку до прийняття нової Конституції, Хрущов захотів зміцнити в ній положення про побудову в Радянському Союзі справжнього комунізму. Збереження цілей при будівництві комунізму в тексті Конституції обіцяло в недалекому майбутньому банкрутство офіційної ідеології, і це при тому, що її непорушність була найважливішою умовою легітимності існуючого комуністичного режиму в країні.

Поспішний відмова від всіх попередніх обіцянок не віщувало нічого позитивного правлячому прошарку. Тому результатом доктринального компромісу тих років стала висунута Леонідом Брежнєвим теорія побудови в Радянському Союзі “розвиненого соціалістичного суспільства”:

  • з одного боку, абсолютно нова пропагандистська конструкція дозволила владі повністю відмовитися від міфології хрущовського часу;
  • з іншого боку, яка зміцнила положення панівна ідеологія, позбавила її наповнення, зняла з чиновників будь-яку відповідальність за всі провали в соціальній сфері та економіці.

Теорія розвиненого соціалізму стала дуже зручним прикриттям безвідповідальності і безвілля чинного тоді радянського керівництва.

Посилання на основну публікацію