Склад спартанського населення

Жило в родючих долинах місцеве населення було звернуто на безправних ілотів. Сама назва «ілоти» досі не ясно. Є припущення, що воно походить від імені міста Гелос, колись захопленого дорийцами. Відповідно до іншої гіпотези, слово «ілот» походить від грецького дієслова «потрапляти в полон», «бути полоненим».

Самі завойовники – дорійці – стали називати себе по імені свого головного міста – Спарти спартиатами.

Племена, які жили в гірських місцевостях спартанського держави, а також ті з ахейців, які добровільно підкорилися дорийцам, стали називатися періеками (сусідами). Це було населення, хоча і неполноправное, але не закабаленная.

Так відбулися основні стани спартанського суспільства: спартіати (спартанці), періеки і ілоти.

Посилання на основну публікацію