Скільки було створено всесвітніх мов?

Вперше про створення загального мови заговорили на початку XVII століття. Відомий французький математик і філософ Рене Декарт в 1629 році працював над основами його створення. Однак ідеї Декарта були реалізовані не ним самим, а англійським єпископом Вілкінсом.
У 1668 Уілкінс надрукував книгу «Досвід про філософський мовою». У ній він запропонував схему мови, за допомогою якого можна було передавати слова всіх європейських мов і навіть математичні символи.
Правда, в той час така система не могла знайти собі застосування, оскільки лінгвістика як наука ще не існувала. Тому книга Уїлкинса була досить швидко забута.
До ідеї загального мови повернулися лише через двісті років. У 1863 році французький вчений Сінебальдо де Мас опублікував книгу під назвою «Ідеографія». У ній він запропонував на широкий систему мови, здатного замінити всі європейські мови. Однак система Маса представляла не сама мова, а синтетичний алфавіт, що складався з 2500 знаків. Через громіздкість система не набула поширення, оскільки її важко було використовувати на практиці.
Але дослідження Маса показали, що першим кроком до створення нової мови має бути розробка спільної системи граматики. Подібна спроба була зроблена в 1870 році німецьким пастором І. Шлейером.
Поєднавши граматичні правила основних європейських мов, він створив власний варіант, що отримав назву «воляпюк» (від англійських слів world – мир і speak – говорити).
Запропонований Шлейером алфавіт складався з 27 латинських букв. Коренева система була створена на основі англійської мови, підданого деяким скороченням. Так, слово father (батько) було перетворено в fat. За допомогою системи афіксів утворювалися всі інші форми.
Прагнення до спрощення призвело до того, що слова, утворені на основі воляпюк, виявилися схожими на реально існуючі в європейських мовах слова. Проте дітище Шлейера було схвалено, у нього з’явилися послідовники спочатку в Німеччині, а потім і в інших країнах. На початку 1890 він навіть провів європейський з’їзд воляпюкістов.
Багато років по тому вчені, що працювали в цій області, зрозуміли, що спроба Шлейера виявилася лише першим кроком у правильному напрямку. Через кілька років після Шлейера німецький лінгвіст Е. Лауда запропонував власну мову «космос».
Варіант Лауди представляв собою спрощений латинську мову, в який були введені деякі словоформи з інших європейських мов. За допомогою системи суфіксів його коріння пристосовувалися до будь європейським мовам з латинською графікою. Так було доведено, що пожвавлення мертвих мов є продуктивним напрямком.
У 1891 році чилійський морський лікар А. Ліптов випустив книгу «Мова для культурних народів», в якій вперше обгрунтував основи створення загального мови на основі відбору найбільш уживаною лексики.
Ліптов вважав, що необхідно вибрати слова, які зустрічаються у всіх європейських мовах. Вони і повинні скласти основу лексичної системи загального мови. Правда, він не встиг завершити роботу. Його розробка була здійснена французьким лінгвістом Л. Болаком.
У 1899 році Болак опублікував книгу «Міжнародна мова». Він відібрав кілька десятків слів з французької, італійської та німецької мов і показав, що з їх допомогою можна здійснювати повсякденне спілкування між людьми.
Хоча Болак не створив загальної граматики, він зміг показати реальність існування в майбутньому загальноєвропейської лексичної системи. Роботи Болака і Ліптея і стали тією основою, на якій австрійський лікар Л. Заменгоф створив знаменитий мову есперанто. Він врахував недоліки своїх попередників і зміг запропонувати дійсно продуктивну мовну систему.
Правда, у проекту Заменгофа виявилося багато противників. Але есперанто була досить зручний і простий. Тому він і отримав всесвітнє поширення. В даний час на цій мові публікуються періодичні видання і навіть ведеться радіомовлення.

Посилання на основну публікацію