Сільське господарство після Смути

Одним з головних таких джерел стала роздача земель дворянам, що повинно було привести до зміцнення як дворянського, так і селянського господарства. Щоб уникнути конфліктів через переділ земельної власності, цар Михайло підтвердив права на землю тих дворян, яким вона була дарована Василем Шуйський і Лжедмитрієм II. Уже в 1612-1613 роках «Рада всієї землі», а потім Михайло роздали понад 90000 десятин палацових земель близьким новому двору боярам і дворянам. У 1614-1625 роках ще більше земель було роздано дрібної чиновної знаті, провінційному дворянству, почасти козакам. Велося освоєння заволзьких і сибірських територій, де поступово впроваджувалася трипільна система.

Однак земля без закріплених у ньому селян не мала великої ціни. Тому дворяни протягом всієї першої половини століття зверталися з чолобитними до царя з проханням виправити становище. У 1637 році цар Михайло збільшив термін для розшуку втікачів до 9 років, а в 1641 році – до 10 років для втікачів і до 15 років для вивезених іншими феодалами (найчастіше боярами).

Були значно скорочені селянські податки, головним платником податків стало виступати посадськінаселення. Всі менше значення почав набувати натуральний оброк, в той же час роль грошового оброку постійно зростала.

Завдяки вжитим владою заходам селянські господарства зуміли досить швидко відновитися. Однак збереження натурального (нетоварного) господарства неминуче викликало погану забезпеченість селян продуктами харчування.

Новим явищем у розвитку сільського господарства стала намітилася спеціалізація окремих районів країни. Це вело до зростання товарного обігу. Південні і поволзькі райони в надлишку поставляли на ринок хліб; західні – льон і коноплі; поморские – сіль і рибу; сибірські – хутра; ярославські і костромські – полотна.

Жнива. Фреска XVII в. з церкви Іллі Пророка в Ярославлі. Художник Г. Нікітін.

Новим було й те, що підприємництвом і торгівлею були змушені займатися не тільки купці, але також монастирі, а в ряді випадків – бояри і навіть цар.

Посилання на основну публікацію