Що таке еволюція?

Поняття еволюції, що означає «поступовий розвиток», тісно пов’язане з вивченням походження різноманітних видів тварин і рослин.
За мільйони років історії Землі примітивні організми поступово перетворювалися в більш складні форми, пристосовуючись до мінливих умов навколишнього середовища. Освіта кожної нової форми рослини або тварини визначається виживанням найбільш пристосованих особин, або, як говорять дослідники, природним відбором.
Ця теорія була відкрита і обгрунтована великим англійським біологом Чарльзом Дарвіном, який здійснив кругосвітню подорож на кораблі «Бігль» і описав рослинність і тваринний світ різних країн. На підставі зібраних під час цієї експедиції матеріалів він написав книгу «Походження видів».
Незважаючи на те, що перше видання цієї книги було розпродано в день публікації, вона викликала не тільки позитивні, але і негативні відгуки. Особливо гостру критику викликала запропонована Дарвіном версія походження людини від мавпи.
У той час, основна теорія походження видів, що існувала довгий час, відбивала християнські уявлення про створення людини Богом. Відповідно до неї все розмаїття видів було створено одночасно.
Великі матеріали, зібрані Дарвіном, не тільки спростували цю теорію, а й показали, що освіта видів – результат багатовікового процесу пристосування до умов навколишнього середовища. Отже, життя будь-якого живого організму – це передусім боротьба за існування.

Посилання на основну публікацію