Середньовічне суспільство

Середньовічне суспільство не відрізнялося великою різноманітністю за своїм соціальним складом, але всередині кожної соціальної групи, або соціального статусу, була складна ієрархія. Остаточно структура станів в середньовічному суспільстві сформувалася до початку XI століття і виглядала приблизно так: – духовенство, тобто ті, що моляться; – лицарство, тобто борються; – городяни, тобто працюють. Вільні селяни входили в третій стан, а залежні були поза стану.

           Кожне стан в середньовічному суспільстві мало свій власний набір прав, привілеїв і обов’язків. Спочатку стани мали відкритий характер. Особливо це стосувалася духовенства, яке приймало до свого складу молодших синів з лицарських родин, які не мали права на спадок. Могли стати священнослужителями, звичайно, найнижчої ланки, частина городян і вільних селян.
      Лицарський стан могло прийняти до своїх лав найбільш видатних городян, які належали до облагородити шару. Була можливість отримати лицарське звання за гроші або службу у вільного селянина, якщо його залучали на військову службу. Середньовічна Англія законодавчо дозволяла вільного селянина, дохід якого дорівнював 20 шилінгам в рік, подавати прохання королю надати йому лицарське звання.
      Стан городян поповнювалося за рахунок втікали з землеробської округи. Городянами могли стати навіть селяни невільні селяни, якщо вони проживали на території міста рік і ще один день. Після цього вони перетворювалися в вільних городян. Але до XV століття всі ці демократичні послаблення в станової середовищі середньовіччя практично зійшли нанівець. Усі стану стали замкнутими, і лицарські особливо.

Ієрархія всередині середньовічних станів

           У свою чергу кожен стан не було однорідним, а мало багато ієрархій. На чолі духовного стану стояв Папа, якого обирали довічно на конклаві, тобто з’їзді кардиналів. Далі йшли архієпископи і єпископи, вони очолювали чернецтво в великих церковних округах. Призначав їх особисто Папа римський, і вони підпорядковувалися тільки йому. Наступними були абати і пріори, які очолювали монастирі. На самому нижчому щаблі знаходилися рядові монахи, клірики і священики в парафіях.
       На чолі лицарства стояв імператор, якого обирав сейм курфюрстів. Нижче його перебували королі, які стоять на чолі держави і мають спадкові права на управління, або добровільну волю вищої знаті. Наступними були герцоги, графи, барони, які отримали свої титули від королів. Вони складали вищу феодальну знати, володіли суверенітетом і мали звання сюзеренів. Нижчою ланкою були рядові лицарі.

Городяни і селяни в середньовіччі

            Городяни також мали ієрархію – городяни по праву народження; городяни, які мали в своєму володінні міську нерухомість; переселенці, приїжджі. Основна повнота влади управління середньовічним містом була зосереджена у тих, хто був городянином за правом спадкування – міська знать. Вони становили міські ради та посідали основні виборні посади, мали право на міжнародну торгівлю. Бюргери мали всі ті ж права, крім прав на міжнародну торгівлю, але всі податки повинні були платити повністю.
       Приїжджі мали право займатися ремеслом і роздрібною торгівлею, були наділені правом голосу. Міське купецтво було у гільдії, а ремісники – в цехи. Вищий шар селянства становили вільні селяни. Нижчий складався з залежних селян, які обкладалися найбільшими повинностями.

Цікаві факти

Найбільш екзотичними, але не менш поширеними повинностями залежних селян в Середні століття була обов’язок так званого права першої ночі. Підневільний зобов’язаний був поступатися наречену свого пана в першу шлюбну ніч.

Посилання на основну публікацію