Середньовічна культура: коротко

Християнство, яке прийшло на зміну античному багатобожжя, змінило свідомість і світовідчуття людини Середньовіччя. Нова релігія породила зміни і в культурі. В античну епоху в центрі уваги мистецтва був завжди людина – герой, ідеальний, гармонійний, досконалий. Середньовіччя відсунуло людини на задній план, а на перше місце поставило Бога, його закони. Культура цього періоду пройнята думкою про слабкість і гріховність людини, про його мізерність і ницості перед Всемогутнім Богом, Творцем і Правителем світу. Всі твори культури Середньовіччя демонстрували зневагу людини, його покірність волі Бога.

      Християнство об’єднало античну спадщину і традиції інших народів епохи Середньовіччя. На рубежі V – VI століть Італія стає центром культурного розквіту. Філософ і письменник Северин Боецій написав підручник з музики та арифметики, які широко використовувалися в європейських школах протягом декількох століть. В Іспанії священик Ісидора Севільського склав і видав першу енциклопедію епохи Середньовіччя. У монастирях створювалися скрипторії (майстерні для переписування книг), збиралися найбагатші бібліотеки. У скрипторіях монахи навчилися мистецтву оформлення рукописів орнаментами, візерунками, віньєтками, особливими великими літерами. Потім стали з’являтися ілюстрації до текстів, тобто, книжкова мініатюра. Зображували сюжети з Біблії, портрети імператорів, євангелістів, були і пейзажні замальовки.

       Величезну роль у розвитку культури Середньовіччя зіграли школи і університети. У школі вивчалися граматика, діалектика, риторика – на першому етапі, потім – арифметика, астрономія, геометрія, музика. У Європі в кінці XV століття працювало вже 79 університетів. Перші з них були відкриті в Болоньї і Парижі (XII століття). Потім знамениті Оксфордський і Кембриджський (Англія), Празький (Чехія), Краківський (Польща) та ін. В університетах всі студенти спочатку закінчували артистичний факультет, де вивчалися мистецтва. І тільки потім вони мали право вчитися далі – на юридичному, медичному або богословському факультетах. Культура епохи Середньовіччя ознаменована унікальною літературою: героїчний епос (французький – «Пісня про Роланда», іспанська – «Пісня про мого Сіда, німецький -« Пісня про Нібелунгів »), творчість вуличних поетів і співаків – вагантів, трубадурів, мінезингерів, лицарські романи. Найбільш прославлений поет Середньовіччя – Данте Аліг’єрі, автор великої «Божественної комедії».

Посилання на основну публікацію