Середньовавилонський період. Возз’єднання Месопотамії касситами

Офіційним самоназвою держави вавилонських касситів було Кардуніаш. Саме при касситській династії остаточно склалася класична соціальна структура Вавилонії, та й її територіальну єдність. Прибульці-касситів, що спиралися на бойові загони своїх кланів, сприйняли вавилонську культуру, ототожнювали касситских богів з вавілонськими і протегували традиційним культів і храмам. Однак вони не збиралися підтримувати те одержавлення соціально-економічного життя, яке здійснювала династія Хаммурапі.

Більшість населення становило сектор «царських людей», що сидять на землі держави та її відомств (у тому числі храмів), вони платили податі і несли повинності. При цьому державної стала майже вся земля в країні, а общинний сектор звівся до кільком великим автономним містам, включаючи столицю. Жителі цих міст як і раніше мали общинне самоврядування, в той час як нащадки більшості колишніх общинників сільської округи втратили його і злилися з «царськими людьми».

За це кількісне скорочення общинного сектора касситів заплатили його якісним розвитком: автономні міста – Вавилон, Ніппур, Сиппар – отримали небувалу самостійність (зокрема, вони були повністю звільнені від податків і повинностей, мали свої власні військові контингенти, а їхні храми – а це були головні храми країни – з державних установ стали міськими), на них більше не поширювалася державна експлуатація і регулювання. В результаті там почався бурхливий розвиток економіки, з одного боку, і приватно-експлуатаційних відносин – з іншого. Знову стало розвиватися лихварство і боргова кабала, тепер уже ніким не обмежуються, а боргове рабство зробилося довічним. Торгівля також була роздержавлена. У новому громадському секторі – автономних містах – почали швидко виділятися приватні магнати.

Крім того, касситские царі охоче дарували різним особам, насамперед вельможам, землі у довічне, а потім і спадкове володіння, часто з одночасним звільненням від податків і повинностей. Акт такого пожалування іменувався кудурру, так само називалися і ограждавшие подібні володіння межові камені, на яких були написані ці акти, які проголошували їх податковий та адміністративний імунітет. Правителі жалували цілі селища і храмам. Особливу роль грали клани касситов, в тому числі мешкали у передгір’ях на північно-східних рубежах Вавилонії. З цих кланів відбувалася значна частина вельмож, і нерідко вони отримували в постійне «годування» (або у власність за актами кудурру) цілі округи, які перетворювалися тим самим в спадкові автономні князівства відповідних пологів.

Близький Схід у 3-й чверті II тис. До н. е.
На умовах кудурру цар жалував також дрібні наділи, власники таких наділів часто об’єднувалися в асоціації. Майно общинників-городян і колишні державні землі, подаровані царями приватним особам, становили фонд приватного майна, яке далі переходило з рук в руки без всяких обмежень.

Великих централізованих маєтків, як правило, не існувало зовсім – і у царя, і у храмів, і у великих землевласників практично вся земля була розділена на наділи, на яких вели своє господарство залежні землекористувачі, від кріпосних до орендарів. Отримана суспільна модель – поєднання державного сектора, що охоплює сільську округу і більшість міст, і приватно-общинного, що включає найбільші міста і вотчини вельмож, де соціальні відносини були засновані на приватній власності, – існувала у Вавилонії до її краху.

Касситські царі почитали династичних касситских богів – Шумалію і Шукамуну – і вважали себе нащадками бога Шукамуни. Багато хто з них обожнювали себе, стверджуючи, що отримують божественність в дар від цих богів. Однак це була далеко не та божественність, що у корінних месопотамских царів-богів: мова йшла всього лише про те, що боги дарували царю почесний ранг «бога», ні в чому не змінюючи його людської природи. Такі царі не мали власного культу, їх імена і в приватних документах підданих, і в офіційних державних документах зустрічаються то зі знаком божественності, то без нього. Ця свого роду «почесна божественність» була породжена власне касситської уявленнями і не мала впливу на політичну культуру Месопотамії.

Кассити проводили активну зовнішню політику. Близько 1560 до н. е. касситський цар Агум II на прізвисько Меч милості домігся повернення найбільших вавилонських святинь – статуй Мардука і Царпанит, які вивезли при розгромі Вавилона хетти. Це було найбільшим тріумфом нової династії. Вихваляючись своїм звершенням, Агум заявляв у своїй написи, що ледь він зажадав від «далекої країни Хані» (т. Е. Верхнемесопотамского хуррітского Ханігальбата, куди на той час потрапили від хеттів статуї Мардука і Царпанит) повернути статуї, як та «обняла його ноги »і негайно виконала потрібне. Крім того, вже при Агум Касситская Вавилон поширила свою владу на схід, на широкий простір гір Загроса (включаючи так звану країну Кашшая, сучасний регіон Лурестан, де мешкала інша група касситов).

Саме при касситах Вавилон була остаточно об’єднана територіально: за царя Каштіліаше III їй підкорилися землі Примор’я (сер. XV ст. До н. Е.). Останній цар Примор’я Еагаміль був відвернений війнами з Еламу, скориставшись цим, Каштіліаш III відправив у Примор’ї свого брата Улам-Буріаша. Той знищив Еагаміля і прийняв титул «цар Примор’я» в якості фактичного намісника свого брата. Зі смертю Улам-Буріаша землі Примор’я злилися з Виявлений. Приморці було повстали, але новий цар Вавилона Агум III (син Каштіліаша і племінник Улам-Буріаша) розгромив їх і зруйнував храм Еа, бога-покровителя Примор’я. При тих же царях касситів захопили долину Середнього Євфрату, відібравши її у Ханігальбата – Мітанні, що в цей час загрузла у війнах з єгипетським фараоном Тутмосом III. Характерно, що після касситской анексії Примор’я його жителі ще до кінця II тис. До н. е. становили в Месопотамії особливий субетнос «приморців», відмінний від власне вавилонян – «аккадцев», але вже ніколи не намагалися відокремитися від Вавилонії.

До касситов об’єднати регіон вдавалося тільки династій Аккада і Ура – кожній на сторіччя – і вдома Хаммурапі – всього на 30 років, причому всім їм доводилося придушувати сепаратизм крайнього Півдня. Після Улам-Буріаша Нижня Месопотамія ніколи вже не втрачала політичної єдності. Власне кажучи, та країна, яку в давнину називали Виявлений, остаточно сформувалася як ціле саме при касситах. Тому ассірійці і 500 років після падіння касситской династії продовжували іменувати Вавилонию її офіційною назвою при касситах – Кардуніаш.

Крім того, касситские царі володіли «країною Кашшая» (територією, безпосередньо заселеній касситської племенами в горах южноцентрального Загросу), деякими областями Кутіума (країни кутіїв) в североцентральном Загросе і навіть районом сучасного Хамадана за Загрос, на Іранському плато (тут ними була вибудувана фортеця , відома ще сотні років опісля під назвами «Притулок касситов» і «Фортеця вавилонян»). Так далеко в східні гори до них не проникав жоден вавилонський правитель.

В кінці XV ст. до н. е. касситський цар Караіндаш виступив проти Єгипту, що воював тоді з Мітанні, змусив єгипетського фараона Тутмоса IV піти на мир з мітаннійцев і з’явився одним із засновників так званої амарнского міжнародної системи [31]. B результаті починаючи з правління Караіндаша між Єгиптом та Вавилоном встановилися стабільні дружні відносини, укладалися і поновлювалися договори про «дружбу» і «братерство», касситские царі видавали своїх дочок за єгипетських фараонів і отримували у відповідь багаті дари.

Посилання на основну публікацію