Русь і Орда

Татаро-монгольська навала на Русь мало величезні негативні наслідки для Русі, за винятком небагатьох чинників. В основному сильне руйнування міст і сіл, ремісничих центрів. Багатьох ремісників ординці забирали собі, тому розвиток в цьому напрямку було зупинено. У порівнянні з європейськими країнами того часу, Русь відставала на ціле століття в розвитку ремесел і зодчества. Теж стосувалося і землеробства, небажання жити по сусідству з Ордою і бути пограбованими або убитими, люди пішли з найродючіших земель на північ. Спустіла територія стала називатися Дике Поле. Угон в рабство міг наздогнати і простих людей, особливо жінок.

Наступною проблемою населення стала загальна данину, для цього ординці навіть провели перепис. Даниною обкладалися всі, змінювалася лише сума для кожного стану. До негативних факторів варто також віднести і повний політичний контроль. Зійшли нанівець прийняті століттями – вічові традиції, рішення все одно приймалося ставлениками з Орди. Відсутність ремісничих галузей призвело до погіршення і спаду торгових відносин з іншими країнами, що також загальмовує розвиток держава. А вплив на князів ординцями, призводило ще до більшої роздробленості, колись величезної Київської Русі.

Чи не торкнулося навала Орди тільки – церкви. Ординці не хотіли впливати на релігію слов’ян, їм було все одно. Іноді вони навіть допомагали розвитку духовенства. Цей момент, десь позитивно відбився на Русі, особливо за часів експансії Європи і навали шведів, за наказом Папи Римського.

Посилання на основну публікацію