РСДРП

Цю абревіатуру радянські школярі добре знали і швидко засвоювали з уроків історії. Вчителі при цьому не надто поширювалися про те, що в РСДРП (Російська соціал-демократична робітнича партія) стався розкол. І вже тим більше для нас, дорослих, виявлялося одкровенням те, що ця партія після Жовтневого перевороту спочатку була єдиною легальною опозиційною партією, а потім змушена була піти в підпілля.

 

Історія РСДРП

Якщо підходити з історичної та хронологічній точок зору, то РСДРП стала чи не першою російською політичною партією в сучасному розумінні цього слова. Рік її виникнення – 1898. До числа причин утворення можна віднести незвичайну популярність марксистських ідей у Росії, а також те обставина, що значна частина російських соціал-демократів опинилися на положенні емігрантів, і їх потрібно було об’єднати, згуртувати під єдиним началом.

 

Історія партії починається з розрізнених, хоча і численних марксистських гуртків. Потім відомий діяч марксистського руху Р. В. Плеханов вирішується на те, щоб заснувати групу «Звільнення праці». Відбувається це подія в 1883 році. Через дванадцять років, зусиллями Ст. Ульянова-Леніна виникає «Союз боротьби за звільнення робочого класу».

 Перший з’їзд нової партії зібрав під своїм крилом всього дев’ять чоловік. Зате був прийнятий маніфест, написаний відомим ліберальним діячем П. Струве. Незабаром усі делегати з’їзду піддалися арешту, і поставленої мети по консолідації всіх соціал-демократичних сил домогтися цього разу не вдалося. У 1900 році почала виходити газета «Іскра», до складу редколегії якої входили всі ті ж Плеханов, Ленін, Мартов та інші відомі діячі. Її випуски нелегально переправлялися в Росію і там поширювалися.

Влітку 1903 року було заплановано проведення другого з’їзду партії, яке мало не зірвалося через поліцейських переслідувань. Тим не менш, з Брюсселя учасникам з’їзду довелося перебратися в Лондон. Тут зібралося вже понад півсотні делегатів. Тут же відбувається партійний розкол на більшовиків і меншовиків. Приймається програма партії.

 

В умовах розпочатої першої російської революції в 1905 році проходить наступний з’їзд. Зважаючи на події розколу учасниками з’їзду стають тільки більшовики. Що ж стосується меншовиків, то вони проводять власну, як сказали б зараз – альтернативну – конференцію в Женеві. Соціал-демократи взяли активну участь у революційних подіях, аж до актів грабунків, підпалів і вбивств. По суті, була в якомусь сенсі взята на озброєння тактика лівих есерів.

Навесні 1906 року, в Стокгольмі відбувся четвертий з’їзд РСДРП. Було прийнято рішення щодо можливості брати участь в роботі нового законодавчого органу – Державної думи, але прагнути до дестабілізації обстановки усередині парламенту і тим самим розхитувати систему самодержавства в цілому. Після п’ятого, Лондонського з’їзду, що відбувся в 1907 році, і аж до Жовтневого перевороту, соціал-демократи вже не збиралися.

 

В 1917 році на екстрений з’їзд зібралися меншовики, щоб заявити про незгоду з політикою колишніх союзників. Що ж стосується іншого, більшовицької РСДРП, то у неї з’явилася маленька літера «б» у закінченні, потім партія послідовно перейменовувалася в РКП(б), ВКП(б) і, нарешті, в КПРС. У Радянському Союзі вона була єдиною правлячою партією, партією влади.

 

Цікаві факти

 Історії виникнення РСДРП та її подальшого розмежування присвячений знятий в перебудовні роки серіал «Розкол».

Посилання на основну публікацію