Розвиток культури древньої Греції

Стародавня Греція з її унікальною культурою стала фундаментальною базою для всієї світової культури. Простежується п’ять етапів розвитку культури Стародавньої Греції.

Егейський період (III – II тисячоліття до н.е.)

       Розкопки А. Еванса на рубежі дев’ятнадцятого-двадцятого століть відкрили найдавнішу культуру Греції на острові Крит. Сам Еванс назвав її мінойської. Архітектура і оздоблення палаців Криту свідчать про високий рівень художньої культури. Палацові фрески дали підставу стверджувати, що художники зображували радісний, гармонійний світ, де є щастя буття, радість від сприйняття життя. Увага і любов до кожної миті життя, мінливої, різноманітної і барвистою, прагнення зафіксувати життя в русі – ось в чому унікальність художньої культури Криту.

Гомерівський період (XI – IX століття до н.е.)

      Гомерівська епоха характеризується розквітом художнього ремесла. Провідними в культурі стають майстри-ремісники, які прагнули створити нові вироби, використовуючи різні матеріали, сконструювати яких не існує в природі нові форми, підлеглі аналізу, розрахунку, ритму, симетрії. Ця впорядкованість викликана переконанням про гармонійний устрій світу і космосу. Математичного обчислення стали піддаватися правила краси, олюднюються боги і герої, а зображення людини з статичного поступово перетворюється на живий, динамічний образ.

Архаїчний період (VIII – VII століття до н.е.)

Розвиток міст, торгівлі і землеробства сприяють ускладнення міфологічного осмислення світоустрою. Спостерігається розквіт поезії, що прославляє зодчих, музикантів, художників-вазописцев, майстрів-ремісників. Храмовим будівництвом збагачується давньогрецька архітектура. Вазописці змінюють силуетний, чернофігурний стиль розпису на червонофігурний, об’ємний і просторовий. Скульптори шукають способи передачі реалістичних пропорцій і рис людини.

Класичний період (V – IV століття до н.е.)

Центром культури стають Афіни. Саме тут з’явилися перші театри, масові святкування, спортивні змагання, доступні абсолютно всім громадянам. Все це говорить про те, що велике значення набуло вихованню гармонійної особистості: фізично здорової та прекрасної, духовно багатої, патріотичною, з громадянською позицією. Театральна трагедія збагачує естетичне поняття катарсису (очищення), облагороджує людину. І якщо раніше поняття справедливості у людей відповідало законам і волі богів, то вже Софокл і Евріпід в своїх трагедіях зображують особистість, індивідуальність, стверджують право людини на самостійний вибір. У зв’язку з цим втрачається ясність і гармонія в сприйнятті життя, з’являються трагічні конфлікти в зображенні взаємин людей.

Еллінізму (IV – I століття до н.е.)

Військові походи, торгові контакти, дослідні подорожі руйнують межі замкнутого простору полісів, і розвиток культури Греції йде вже з урахуванням впливу інших культур. Відбувається розквіт науки, філософії, релігії, техніки. Грецька культура збагачується новими знаннями, з’являються можливість і необхідність нових відкриттів і досягнень: дізнавшись чужоземних культуру, правителі хотіли вигравати в порівнянні, прославляючи міць Греції і себе як одного з найкращих світових володарів. Архітектори вправлялися в украшательстве будівель і інтер’єрів, скульптори вперше вдаються до декоративної скульптури. Але в цілому в розвитку культури поступово розмиваються рамки канонів і жорстких норм, а людина постає як особистість зі своїми пристрастями, характером.

Посилання на основну публікацію