Росія в першій половині 19 століття

1. Якими були територія і населення Росії в першій половині XIX ст.?

У XIX ст. Російська імперія була найбільшою країною світу. Вона розташовувалася в трьох частинах світу: Європі, Азії та Америці. У першій половині XIX ст. Росія ще більше збільшила свої володіння. До неї були приєднані Фінляндія, більша частина Польщі (Королівство Польське), Бессарабія, Закавказзя і Північний Кавказ. За пів століття територія Росії збільшилася з 16 до 18 млн. Км2, а чисельність населення зросла майже в 2 рази – з 36 до 70 мил. людина.

2. Що являв собою в цей час державний лад країни?

У XIX ст. Росія була монархією. Необмежена влада належала царю.

3. Складіть календар найважливіших подій, що відбулися в Росії в першій половині XIX ст.

1812 Вітчизняна війна.

26 серпня 1812 – Бородінська битва.

25 грудня 1812 – Маніфест Олександра I про переможне закінчення Вітчизняної індійські.

14 грудня 1825 – повстання декабристів в Петербурзі.

1825 – 1855 рр. – Царювання Миколи I.

4. У феодальному суспільстві кожен стан мав свої права і обов’язки, які передавалися у спадок. У чому, на ваш погляд, полягає головна відмінність станів феодального суспільства від класів капіталістичного суспільства?

У капіталістичному суспільстві люди діляться на класи залежно від того, яке місце вони займають у товарно-грошових відносин. На стани люди діляться залежно від кількості власності. У капіталістичному суспільстві, приналежність до певного класу не передається у спадок.

5. Розкажіть про Вітчизняній війні 1812 р Чому вона так називається? У чому полягало її історичне значення?

Вітчизняна війна 1812 року стала суворим випробуванням для російського народу. Всі російські стану, незалежно від державного рангу і майнового стану, встали на захист своєї Вітчизни. Тому її й назвали Вітчизняної.

Агресія Бонапарта проти Росії носила міжнародний, загальноєвропейський характер. Французькі, прусські, австрійські, баварські, саксонські, польські, італійські, іспанські, голландські, швейцарські, португальські, литовські, вестфальським, Вюртембергскому, баденські, Бергського, гессен -дармштадтською з’єднання, частини і підрозділи склали Велику армію чисельністю близько 610 000 чоловік.

Тривала Вітчизняна війна 7 місяців.

З самого початку ця війна набула характеру національно-визвольного руху, очолюваного великим російським народом. Саме всенародний характер війни 1812 року став головною причиною загибелі Наполеона і його армії. Народ з’явився тією могутньою силою, яка винищила полчища іноземних загарбників, що вторглися в межі Росії.

6. Хто такі декабристи? Що змусило їх піднятися на повстання? Дайте оцінку їх діям.

Декабристи-дворяни-офіцери, учасники збройного повстання в Петербурзі 14 грудня 1825 року. Декабристи хотіли змінити Росію. Вони боролися за скасування кріпосного права, повалення царської влади і створення конституції. Товариство декабристів утворилося після Вітчизняної війни 1812 року. Хоча повстання і зазнало поразки через відсутність єдності і неузгодженості дій, але воно поклало початок перебудови російського суспільства, це був перший відкриттів протест проти самодержавства і кріпосного права.

7. Коли в Росії оформилися течії західників та слов’янофілів? У чому сутність розбіжностей між ними? Постарайтеся сформулювати своє ставлення до своєрідного історичного розвитку Росії.

Течії західників та слов’янофілів оформилися після повстання декабристів. Між ними були розбіжності в тому, за яким же шляхом рухатися Росії далі. Західники визнавали важливість успіхів європейської цивілізації і закликали слідувати її досвіду і шляху, вказаному Петром I. Слов’янофіли, навпаки, виступали за самобутній відмінний від західноєвропейського шлях розвитку, критикували Петра I і виступали проти встановлення в Росії капіталізму. Вони були прихильниками монархії.

8. Як ви розумієте вислів історика М.П. Погодіна: «Колишня система віджила свій вік»?

У цьому вислові йдеться про те, що колишня система вже не може регулювати суспільні відносини, так як вона застаріла.

Посилання на основну публікацію