Росія: особливості переходу до Нового часу

1. Коли оформилися основні передумови переходу до Нового часу в Росії?

Основні передумови:

(a) смута показала явна криза старого порядку;

(b) військові невдачі показали необхідність реформи армії;

(c) церковне життя вимагала реформи, в підсумку призвела до розколу;

(d) нові культурні віяння змінювали духовне життя.

2. З чим вони були пов’язані?

Передумови переходу до Нового часу були пов’язані зі змінами, що відбувалися в сусідніх з Росією країнах, з якими Росія торгувала і воювала. Велике значення також мали війни середини XVII століття з Річчю Посполитою, в ході яких велика кількість людей було забрано з території противника в полон, а також була приєднана значна територію Лівобережної України. В результаті частина населення Росії відбувалося з країни, давно і впевнено вступила в Новий час.

3. Чим саме пояснити завершення переходу Росії до Нового часу лише в XVIII в?

Зміни XVII століття були в багатьох областях лише поверхневими. Тільки кардинальна перебудова суспільства, створення кардинально нової системи, що розпочався за Петра I і тривало в деяких областях ще на початку XIX століття, зробила Росію по-справжньому європейською країною, що вступила в Новий час

4. Які риси економічного ладу Росії в XVII ст. ви вважаєте визначальними? Чому?

Визначальною можна вважати господарську спеціалізацію різних регіонів країни, так як вона розвивала торгівлю між регіонами, що в свою чергу створювало економічні передумови для початку Нового часу. Особливо важливо в цьому сенсі виробництво хліба для продажу в Західну Європу, так як це свідомо орієнтування на товарне виробництво зерна.

5. Якими причинами ви можете пояснити ускладнення соціальної структури російського суспільстві?

Причини:

(a) підвищення в правах дворянства створило з дворянства і боярства єдине правляча стан;

(b) реформи Петра I привели до ускладнення структури церкви і значного зростання чисельності духовенства;

(c) економічний розвиток XVIII століття призвело до зростання міст і появи єдиного міського стану.

6. На основі матеріал 1 параграфа постарайтеся визначити причин і сутність церковного розколу. У чому ви бачите риси подібності та відмінності цього явища з Реформацією в Європі?

Реформи патріарха Нікона, які призвели до розколу зводилися до наступних заходів:

(a) виправлялися тексти богослужбових книг (включаючи дуже важливі, наприклад символ віри), які в попередні сторіччя були некоректно переведені на церковнослов’янську мову з грецької (перекладачі погано знали або одну мову, або інший залежно від того, з якого народу самі відбувалися) – «книжкова справа»;

(b) хреститися було наказано не двома, а трьома пальцями;

(c) хресні ходи стали проводити не по ходу сонця, а проти нього;

(d) було змінено число просфор на проскомидії;

(e) іншим стало накреслення друку на просфорах;

(f) вигук “алілуя” під час співу на честь Св. Трійці стали вимовляти двічі, а тричі.

З цього видно, що причини боротьби прихильників і противників реформи патріарха Никона серйозно відрізнялися від причин боротьби прихильників і супротивників Реформації в Західній Європі. Схожість полягала у формах самої боротьби з посиланнями і стратами інакомислячих, спаленням книг і людей (деколи їх самоспаленням).

7. Які риси російського життя в XVII ст. свідчили про кризу традиціоналізму?

Риси російського життя:

(a) постійне реформування апарату управління, поява нових наказів аж до повного заплутування їх системи;

(b) реформування армії із залученням великої кількості фахівців із Західної Європи;

(c) церковна реформа і викликаний нею розкол;

(d) нові культурні віяння, зокрема з приєднаної Лівобережної України.

Посилання на основну публікацію