Росія на рубежі століть

1. Як проходила індустріалізація в Росії? Оцініть темпи зростання промислового виробництва в країні.

З середини XIX ст. настав час індустріалізації – посиленого розвитку промисловості і перетворення її в основну галузь економіки. Почалося посиленими темпами будівництво залізниць. У 1913 р протяжність російських залізниць склала більше 70 тис. Км. Сформувалися нові галузі промисловості – вугільна, нафтовидобувна, хімічна, машинобудування. У 1880-1890-х рр. в Росії з’явилися перші монополістичні об’єднання. Найбільш поширеною формою монополістичних об’єднань були синдикати. «Продметалл», «Продвугілля» контролювали 95% виробництва і реалізації чорних металів і вугілля, «Бр. Нобель »і« Мазут »- 77% торгівлі нафтопродуктами. До кінця XIX в. Росія стала найбільшою з розвинених країн по території і чисельності населення.

2. Охарактеризуйте процеси, що відбувалися в сільському господарстві Росії в пореформену епоху. Зробіть висновок.

Не дивлячись на зростання промислового виробництва, основою російської економіки як і раніше залишалося сільське господарство. У ньому було задіяно три чверті населення. Сільське господарство поступово перетворювалося в товарне виробництво. Товаром ставали і аграрна продукція, і робоча сила, і земля. Збільшилося сільськогосподарське виробництво. Висока врожайність зернових, а разом з тим і торгівля зерном. У 1890-і рр. головним експортним товаром залишався хліб. У кінці XIX ст. Росія давала близько половини світового врожаю зерна, до чверті світового врожаю вівса і займала перше місце за загальним обсягом сільськогосподарського виробництва. Але як і раніше залишалася велика безліч селян бідняків.

3. Поясніть, чому реформи 1860 – 1870-х рр. в Росії стали важливим етапом на шляху переходу від традиційного суспільства до індустріального.

Реформи 1860 – 1870-х рр. хоч і небилиці повністю завершеними, вони посприяли якнайшвидшого переходу від традиційного суспільства до індустріального. Звичайно, особливо важливої, у даному напрямку була реформа по скасуванню кріпосного права, яка отримала назву «великою». Значення цієї реформи полягало в тому, що після звільнення мільйонів кріпаків, селянське і помещечье господарство втягувалися поступово в ринкові відносини, відбувалося формування ринку вільнонайманої праці, прискорення розвитку промисловості. розшарування селянства, формування ринку вільнонайманої праці, прискорений розвиток промисловості

4. Визначте найважливішу рису зовнішньої політики великих держав, у тому числі і Росії, на рубежі століть.

На рубежі XIX – XX ст. найважливішою рисою зовнішньої політики великих держав, у тому числі і Росії – переділ світу. Оформився остаточно союзний блок Антанта. З кінця XIX ст. Росія активізувала свою зовнішню політику на Далекому Сході. Інтереси Росії в цьому регіоні зіткнулися з інтересами Японії, що й призвело згодом до російсько-японській війні.

5. Назвіть основні причини поразки Росії в російсько-японській війні 1904-1905 рр.

Основними причинами поразки Росії в російсько-японській війні 1904-1905 рр. були:
1. Погане матеріально-технічне забезпечення армії;
2. Помилки і некомпетентність дій російського командування;
3. Недооцінка супротивника і відсутність швидкого перекидання резервів на Далекий Схід;
4. Підтримка Японії з боку Англії і США

Посилання на основну публікацію