Російська культура початку 20 століття

Російська культура 20 століття знайшла тенденції і форми, які вимагали осмислення проблем соціальних і моральних, що призвело до необхідності пошуку нових художніх методів і прийомів. Непроста ситуація, що склалася на початок 20 століття, зумовила різноманітність використовуваних форм.

Росія, до початку 20 століття залишалася країною з вкрай низьким рівнем грамотності. За даними перепису 1913 роки кількість грамотних людей не перевищувало 39%. При цьому ступінь грамотності була однакова серед жителів міста і села, а так само, різних регіонів країни. Російська освітня система мала 3 ступені. До початкової ставилися народні та церковноприходские училища. До середньої – реальні училища та гімназії. До вищої – інститути та університети.

Розвиток початкової освіти в Росії пов’язують з ініціативами активної демократично налаштованої частини суспільства. Створювалися народні доми, просвітницькі товариства, робочі курси. Потреба країни в кваліфікованих фахівцях привела до розвитку технічного вищої освіти. Вже до 1912 року їх налічувалося 16. Велика увага приділялася й освіті жінок. За 10 років з 1908 року в країні відкрилося 30 вищих навчальних закладів для жінок. Росія займала перше місце в світі за кількістю видається літератури. Велике значення в культурному житті країни мала і періодика. До 1913 року випускалося тисячі двісті шістьдесят три журналу і 874 газети. Була створена ціла мережа наукових, освітніх і комерційних бібліотек.

Активно розвивалися традиційні і нові для країни наукові дисципліни. Ціолковський розробляє теоретичні основи повітроплавання, Жуковський закладає основи аеро- і гідро- динаміки. Цей період подарував Росії і всьому світові видатних вчених: Попова, Мічуріна, Тімірязєва, Мечникова. Величезний внесок у розвиток філософської думки був внесений Бердяєвим, Флоренским, Соловйовим, Ключевський.

Культура Росії на початку 20 століття характеризується пануванням в літературі реалізму. В ту епоху творили Чехов, Бунін, Горький, Толстой і інші. В історії російської поезії цей час відомо під назвою «Срібного століття». Мережковський, Сологуб, Брюсов, Мандельштам, Северянин, Блок, Маяковський, Ахматова відбили в своїх видатних творах глибокий соціальний криза, в якому перебувала Росія.

У 1898 році Станіславським і Немировичем-Данченко був заснований Художній театр. Їх робота подарувала світові новий етап розвитку сценічного мистецтва. Російська вокальна школа почала 20 століття продовжила музичні традиції Маріїнського і Великого театрів. На їх сценах виступали: Собінов, Нежданова, Шаляпін. Композитори Стравінський і Римський-Корсаков створювали свої шедеври.

Російська культура початку 20 століття дала світові чимало талановитих художників. Відомі пейзажисти того часу: Верещагін, Полєнов, Куїнджі. Традиції реалізму розвивали Суриков, Рєпін, Васнецов. Варто відзначити і роботи пізніх майстрів – «передвижників» Коровіна і Касаткіна.

В архітектурі панував модерн. Особливо велике значення приділялося функціональним призначенням будівель. Варто відзначити Казанський вокзал (Щусєв) і Ярославський вокзал (Шехтель).

Посилання на основну публікацію