1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Історія
 3. Роки правління Катерини Великої

Роки правління Катерини Великої

В 1762  Катерина зійшла на престол і була коронована в Москві. Їй дісталося виснажене держава: монопольна торгівля привела багато галузей в занепад, армія кілька місяців не отримувала платні, правосуддя купувалося, морське відомство знаходилося в нехтуванні.

Внаслідок цього Катерина Олексіївна, імператриця Російської держави, на час свого царювання сформулювала такі завдання:

 • просвіта народу;
 • установа точної поліції;
 • створення рясного держави;
 • навіювання поваги сусідніх країн до Російської імперії.

Імператриця Катерина Велика зберегла і розвинула тенденції, які заклали її попередники. Вона змінила територіальний устрій держави, провела судову реформу, приєднала до імперії значні території, розширивши його межі і збільшивши кількість населення. Катя Велика звела сто сорок чотири нових міста, утворила двадцять дев’ять губерній.

Реформи Катерини 2 Серед найбільш значущих досягнень правительки виділяють наступні:

 • проведення активної внутрішньої політики;
 • перетворення Сенату і Імператорського ради;
 • прийняття губернської реформи;
 • перетворення систем освіти, медицини, культури.

У Катерининський час були втілені ідеї Просвітництва, укріплено самодержавство, посилений бюрократичний апарат. Але цариця погіршила становище селян, підкреслила нерівність різних станів населення, надавши дворянству ще більше привілеїв.

У тисяч сімсот шістдесят третьому році перетворився Сенат. Його розділили на шість департаментів, наділивши кожен з них особливими повноваженнями. Сенат став органом контролю діяльності державного апарату і вищою судовою інстанцією.

Катерина поділила імперію на губернії, після чого стала дійсною дволанкова система – повіт і намісництво. Центрів повіту – міст – не вистачало, тому Катерина Друга перетворила в них великі сільські поселення. На чолі намісництв стояв генерал-губернатор, який мав повноваження в судовій, адміністративній та фінансовій сфері. Останньою займалася Казенна палата, суперечки між жителями губерній вирішувалися за допомогою совісного суду.

Негативні наслідки правління

В епоху правління Катерини приймалися рішення і здійснювалися дії, які приводили до негативних наслідків. Серед них виділяють:

 • ліквідацію Запорізької Січі;
 • екстенсивність розвитку економіки;
 • процвітання корупції і фаворитизму.

Впровадження губернської реформи призвело до зміни полкового устрою. Це спровокувало скасування особливих прав Запорізьких козаків. Так як вони підтримували Пугачевское повстання і грабували сербських поселенців, правителька наказала розформувати Запорізьку Січ. Козаки були розпущені, а Запорізька фортеця зруйнована. Замість Січі Катерина створила Військо Вірних запорожців, віддавши їм у вічне користування Кубань.

Що стосується економічної системи, то з приходом до влади імператриця зберегла стан промисловості і сільського господарства, утворила нові кредитні установи і розширила список банківських операцій. Експортувалися тільки напівфабрикати і сировину, так як правителька не сприймала значення промислового перевороту і заперечувала користь машин у виробництві. Сільське господарство розвивалося тільки через збільшення орних земель, більша частина зерна експортувалася, що викликало масовий голод серед селян.

Вона ввела в обіг паперові гроші – асигнації, які становили всього кілька відсотків від мідних і срібних монет. Але при цьому процвітала корупція: фаворити Катерини Великої розоряли купців, перепродавали відібрані у провінцій винні відкупу. Імператриця м’яко ставилася не тільки до фаворитів, а й іншим чиновникам, які перевищували свої повноваження. Катя купувала любов своїх підданих, іноземних аристократів, завдаючи великих фінансових втрат державі.

Внутрішня політика

Ведення національної політики полягала в перетворенні науки, медицини, релігії. У період правління Катерини 2 було створено міські школи, відкривалися училища. Активно розвивалася Академія наук: з’явився ботанічний сад, бібліотека, архів, друкарня, обсерваторія, кабінет фізики і анатомічний театр. Імператриця кликала для співпраці іноземних вчених, створювала будинку для безпритульних дітей, організувала Скарбницю для допомоги вдовам. Кадри в області медицини видали ряд фундаментальних праць, відкрили лікарні, де приймали хворих на сифіліс, притулки і психіатричні лікарні.

Катерина декларувала релігійну терпимість, по якій духовенство православ’я позбавлялося права втручатися в роботу інших конфесій. Духовенство залежало від світської знаті, переслідувалися старообрядці. Переселенські німці і іудеї, а також населення східного походження – мусульмани – могли сповідувати свою релігію.

Зовнішня політика

Царювання Катерини увінчалося розширенням території імперії, було направлено на зміцнення позицій держави на світовій політичній мапі. Перша турецька війна допомогла Росії придбати Кубань, Балту і Крим. Це зміцнило імперію на території Чорного моря.

Під час воцаріння імператриці стався поділ Речі Посполитої. Австрія і Пруссія зажадали від Російської імперії взяти участь в розділі Польщі, побоюючись посилення впливу російських військ в цій державі. Після Першого поділу до імперії приєдналася східна частина Білорусії, латвійські землі. Другий розділ приніс Росії частину України і центральні території Білорусії. При Третьому розділі Речі Посполитої держава отримала Литву, Волинь і захід Білорусії. Внаслідок російсько-турецьких воєн Крим увійшов до складу імперії.

Катерина Друга зробила Росію популярним державою завдяки підписанню мирних трактатів з Грузією, Швецією, Данією.

За підсумками правління імператриці Росія набула статусу великої держави, значно розширила свої кордони. Але багато вчених вважають зовнішню політику цариці негативною. Роки її правління називали Золотим століттям дворянства і в той же час століттям пугачовщини. Вона активно спілкувалася зі своїм народом за допомогою історичних байкою і казок, записок, комедій, есе і лібрето до опер. Катерина захищала живопису, музиці, архітектурі, але повне визнання і щедрі дари отримували тільки іноземні діячі мистецтва.

ПОДІЛИТИСЯ: