Риси менталітету Стародавнього Сходу

Основною відмінністю духовного світу давнини від сучасного є те, що носії архаїчних культур сприймали сильні емоційні імпульси та інтуїтивні асоціації як якісь «показання приладів», за якими можна з повним правом судити про навколишній світ. Сьогодні ми розглядаємо в такій якості лише так званий «об’єктивний» емпіричний досвід. У давнину справа йшла по-іншому: древній жрець, спонтанно відчуваючи сильне емоційне потрясіння при обряді вступу в контакт з божеством, вважав само це потрясіння вірним знаком того, що він і справді вступив в контакт з божеством.
Ще більш чудовий приклад недавно виявив вітчизняний єгиптолог А. О. Большаков: як і у кожного з нас, у єгиптянина при погляді на зображення якогось людини перед внутрішнім поглядом автоматично, без зусилля волі виникав уявний образ цієї людини. З нашої точки зору це породження нашого внутрішнього світу – і тільки. Єгиптянин, однак, не сумнівався, що згаданий уявний образ – аж ніяк не породження його внутрішнього світу, а реально існуючий об’єкт, що з’явився йому ззовні, – Двійник (Ка) відповідної людини. Зв’язок уявного образу з зображенням усвідомлювалася, але інтерпретувалася в аналогічному дусі: значить, зображення є дверима, з якої мені є Двійник зображеного. Таким чином, люди архаїки послідовно розглядали свій підсвідомий суб’єктивний досвід як досвід об’єктивний, емпіричний.
Щоб пояснити цей феномен, немає необхідності оголошувати людини архаїки, як це часто роблять, носієм якогось особливого «дологічного» (міфологічного) мислення, яке нібито, на відміну від нашого, апріорі приймає як об’єктивний факт будь емоційно-асоціативний імпульс, безпосередньо переводячи його в підсумкове судження без повірки розумом. Такий спосіб мислення у нормальної людини будь-яких часів взагалі чи вірогідний психічно. Досить згадати, що і для нас основним критерієм об’єктивності та репрезентативності досвіду є його незалежність від нашої свідомості і волі. Цьому критерію яскраві підсвідомі імпульси, безумовно, задовольняють, а іншої інформації, яка дозволила б людині давнину все-таки пізнати їх суб’єктивність, у нього просто не було (чи давно сучасна людина усвідомив, що у нього є підсвідомість?). Інакше кажучи, людині архаїки залишалося самим логічним і раціональним чином розцінювати яскраві емоційно-асоціативні імпульси, що прийшли до нього як би самі по собі (а не викликані ним в собі вольовим зусиллям уяви), як об’єктивний досвід, і, відповідно, будувати свою картину світу на їх інтерпретації.
Основні концепції т. Зв. «Релігій» архаїки – магія, богоспілкування, уявлення про потойбічному світі – були отримані, мабуть, саме таким шляхом. Природно, що виробляється таким способом картина світу буде по малюнку і деталям абсолютно відмінна від нашої, але носить вона такий же «стихійно-матеріалістичний» і відносний характер, як і сучасна. Дійсно, загальновідомо, що давнина протягом тисячоліть була принципово чужа самому поняттю про догмах і про «віру» як шляху безумовного прийняття догм. Різні, що суперечать один одному релігійно-міфологічні концепції співіснують в межах однієї і тієї ж древньої культури, користуючись принципової взаємної терпимістю (на своїй абсолютній правоті не наполягає жодна з них) – як це було б можливо, якби вони були засновані на вірі? Залишається кваліфікувати концепції давнину як явища тієї ж природи, що і концепції сучасного природничо (матеріалістичного) свідомості.
Другим відмітним властивістю древневосточного менталітету було те, що він, при всій ролі колективу у суспільному житті, з самого початку виявляється суто особистісним. Досить згадати про те, яку екстраординарну роль для людини архаїки грає його ім’я – головний оплот особистої ідентифікації взагалі! У текстах різних епох східної старовини – від «Епосу про Гільгамеша», «Діалогу пана і раба» і шумеро-аккадских прислів’їв у Вавилонії до «Законів Ману» в Індії і творів раннього конфуцианца Сюнь-цзи в Китаї – людський світ малюється в першу чергу як світ окремих людей, що роблять індивідуальний вибір (і по відношенню до соціуму, і по відношенню до богів, і по відношенню до інших особистостям). Вони прагнуть до задоволення своїх фундаментальних потреб і саме в силу цього (враховуючи вихідну структуру цих потреб) конституюють суспільство, сенс і найвищий авторитет якого вимірюється саме тим, що воно є найважливішим і незамінним засобом забезпечення та захисту цих потреб. Підпорядкування соціальній нормі малюється в цих текстах справою усвідомленого, відповідального і важкого особистого вибору (багато в чому підневільного!), А аж ніяк не реалізацією якогось «природного» розчинення особистості в колективі. При цьому індивідуум зображується екзистенційно самотнім і не зрозумієте в своєму виборі ні з чим, окрім власних потреб (включаючи, звичайно, потреба в позитивних контактах з оточуючими).
Як видно з письмових джерел, суспільство на Стародавньому Сході, хоча і має вищий авторитет по відношенню до будь-якої особистості, обгрунтовує цей авторитет тільки тим, що забезпечує фундаментальні потреби своїх членів; метою гуртожитки, за рідкісними винятками, вважається не вдосконалення або перетворення людей, а їх оптимальне виживання; відповідно, суспільство воліє, так би мовити, «не лізти в душу» своїх членів, цікавлячись зазвичай лише практично значущими аспектами їх поведінки по відношенню до оточуючих. Тому що заохочується державою ідеологія відіграє важливу інтегруючу роль, але не насаджується і не нав’язується як вимагає обов’язкової згоди на індивідуальному рівні.
Для так званих «релігій» Стародавнього Сходу III-II тис. До н. е., як правило, характерні такі риси:
а) антропоцентризм замість теоцентризма: в контакт з богами та іншими духами в первісності і ранньої давнину вступають жодним чином не заради наближення до божества, етичного очищення, вдосконалення і т. п., а заради отримання самих звичайних і насущних життєвих благ для самих себе;
б) відсутність догм, терпиме ставлення до інших культів;
в) відсутність будь-якої абсолютизації божеств; вони не всемогутні, що не всезнаючий і не Всеблагого. Етика (як і всі інші галузі культури) існує незалежно від них. Правда, боги майже всюди стежать за тим, щоб люди дотримувалися певну норму, проте в очах людей дана норма не отримує додаткового морального авторитету просто тому, що її ставить бог (хоча це, звичайно, підвищує її силової авторитет). Досить згадати, як у Єгипті в загальнодержавному порядку розроблялися і викладалися заклинання, покликані навчити людей способом обдурити богів на потойбічному суді. Боги не є ні джерелом, ні навіть прикладом етики для людей і не стоять вище людської етичної оцінки; у них немає ні безумовного, ні навіть підвищеного етичного авторитету;
г) сама етика носить досить раціональний, конвенціональний і релятивістський характер; відлік доброго і злого прив’язується виключно до задоволень і страждань людей, провідним цей відлік. Етичні оцінки і судження, скільки їх можна виділити, неможливо керуються волею богів як такої, а відштовхуються виключно від життєвих, земних радощів та смутку підтримують ці оцінки суб’єктів сприйняття;
д) богоспілкування є насамперед справою держави і залучених ним для цієї мети професіоналів-жерців; приватна людина залучений в нього набагато менше. До даного богу можуть ставитися з самим щирим захопленням, шануванням і любов’ю, але ці почуття умовні: вони знаходяться в залежності від того, скільки явних життєвих благ цей бог приносить людям, а не від факту його божественності. При іншому поведінці він зустрічав би інше ставлення.
Принципово нові явища в усіх цих областях приносить так зване «осьовий час» (якщо розуміти його в широкому сенсі, як середину I тис. І кілька наступних століть). Тут створюються перші приклади концепцій, які вважають тотальне самопідкорення і жертовне служіння абсолютному зовнішньому початку – Богу безумовним і найпершим обов’язком людини, що зводять авторитет етичної норми виключно до того, що її поставив Бог, що ототожнюють Бога з абсолютним Благом, що претендують на підпорядкування всіх сфер життя суспільства і вимагають послідовно теоцентрической світоглядної орієнтації. Богообщение стає справою, ставилося в обов’язок кожної окремої особистості. Причини всіх цих явищ досі неясні.

Посилання на основну публікацію