Римська комедія

Історія Риму III – середини II ст. до н. е. пов’язана із завершенням завоювання Італії і підпорядкуванням спочатку західного, а потім і більшої частини східного Середземномор’я (у тому числі і Греції). Внутрішнє життя римського поліса цього часу насичена великими соціальними змінами, стимульованими зростанням майнової нерівності і загостренням класової боротьби, що, природно, призводило до посилення політичної активності різних верств населення і до пожвавлення культурного життя Риму.

У результаті інтенсивної експансії відбувається зіткнення римської культури з більш високорозвиненою грецької. Виникає проблема співвідношення елементів римської і грецької культур. Це явище характерне і для літературного життя римського поліса: визначаються два напрямки – прихильники і противники еллінізації.

Відповідно до цього один з найголовніших жанрів ранньої римської літератури – комедія – була представлена ​​двома жанрами: паллиатой і тогате.

Паллиата – комедія з грецьким сюжетом, її герої носять грецький одяг і мають грецькі імена. Свою назву паллиата отримала від латинського слова «палліум» – грецький плащ. З паліатив починається літературне життя римської комедії. Представниками цього жанру були два крупні римських комедіографа: Плавт і Теренцій, спадщина яких досить добре збереглося до теперішнього часу.

Тогата – римська комедія з місцевим италийским сюжетом, її дійовими особами є римські ремісники: ткачі, шевці, сукновали, мірошники та ін. Тога – верхня римська одяг, тому і комедія з римською тематикою отримала назву тогати. Від цього виду комедії збереглися лише незначні фрагменти й імена авторів: Титиний, Афраний, Атта.

Так як зразків тогати до нас майже не дійшло, предметом вивчення дослідників римської літератури і майже виключно паллиата.

Посилання на основну публікацію