Режим двовладдя в Росії

Після лютневої революції 1917 року в Росії виникло одночасно два органи влади:

  • Ради робітничих;
  • Рада солдатських депутатів.

Вони представляли собою зачаток народної влади, а Тимчасовий уряд – орган диктатури буржуазії.

Керівництво Радами захопили меншовики та есери, які запропонували створити буржуазний Тимчасовий уряд з передачею їй влади, але при цьому залишали за собою контроль. По суті, вони прагнули надавати підтримку Тимчасовому уряду.

Таким чином, в Росії встановився режим двовладдя.

Причини виникнення двовладдя полягають у відсутності досвіду політичної влади у пролетаріату, в їх недостатній організованість і свідомості. Ради виявилися не здатні утримати владу. Буржуазія ж, навпаки, за роки війни економічно посилилася і була організаційно більш підготовлена ​​до влади.

Росія в умовах двовладдя опинилася перед вибором шляху свого історичного розвитку: капіталізм чи соціалізм.

1 вересня 1917 року Росія була оголошена республікою.

Незважаючи на те, що Тимчасовий уряд тримався тільки за рахунок підтримки Рад, фактично влада опинилася в руках буржуазії. Дії Тимчасового уряду були спрямовані на продовження війни і збереження монархії. Меншовики і есери відчували тиск народних мас, які вимагали припинення війни і проведення радикальних перетворень. Ті, в свою чергу, були змушені «тиснути» на Тимчасовий уряд, намагаючись домогтися від нього поступок.

Антинародна політика буржуазного уряду і прагнення керівництва Рад до компромісу з Тимчасовим урядом підірвали довіру народу до обох сторін, чим і скористалися більшовики. Господарська розруха в країні і погіршення становища народних мас збільшувала число прихильників більшовиків.

У Росії назріла необхідність соціалістичної революції під гаслом «Вся влада Радам!», яка означала ліквідацію двовладдя і встановлення нового типу держави. Розроблена Леніним у «Квітневих тезах» тактика боротьби передбачала усунення Тимчасового уряду і витіснення есерів і меншовиків з Рад мирним шляхом.

Але в ході демонстрації 3-5 липня 1917 Тимчасовий уряд почав перестрілку і видав наказ про арешт В.І. Леніна та інших більшовицьких керівників (Ленін перейшов на нелегальне становище).

Був сформований новий коаліційний Тимчасовий уряд на чолі з Ф. К. Керенським, куди в основному увійшли меншовики та есери. Цей уряд присвоїа собі всю повноту влади, встановивши, таким чином, диктатуру. Після «липневих днів» період двовладдя в Росії закінчився перемогою буржуазії.

Більшовицька партія на чолі з В. І. Леніним розпочала підготовку збройного повстання.

Більшовики за допомогою агітаційних заходів залучили на свій бік селян і солдатів. В результаті Великої жовтневої соціалістичної революції 1917 року Тимчасовий уряд був скинутий. Влада перейшла в руки Петроградської Ради робітничих і солдатських депутатів, де більшість членів становили більшовики.

В історії Росії почалася радянська епоха.

Посилання на основну публікацію