Революційно-демократичні перетворення Росії

II Всеросійський з’їзд Рад робітничих і солдатських депутатів розпочав свою роботу 25 жовтня 1917 Серед делегатів переважали більшовики та ліві есери. Меншовики і праві есери відмовилися брати участь у його роботі. З’їзд схвалив «Декрет про владу». Влада перейшла до Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів. Було сформовано новий уряд – Рада народних комісарів (Раднарком, РНК) на чолі з головою – В.І. Леніним. Вищим органом влади був оголошений з’їзд Рад, що скликається щорічно. У період між з’їздами його повноваження належало виконувати Всеросійський Центральний Виконавчий Комітет (ВЦВК), обраному з’їздом Рад.

РНК запропонував, а з’їзд Рад затвердив першу декрети радянської влади. У «Декреті про мир» всім воюючим країнам пропонувалося негайно укласти перемир’я строком на три місяці і потім вступити в переговори про укладення демократичного миру без анексій (захоплень) і контрибуцій, а також скасувати таємну дипломатію, в політиці керуватися принципом поваги прав великих і малих народів .

«Декретом про землю» ліквідувалося поміщицьке землеволодіння. Згідно декрету, скасовувалася приватна власність на землю, заборонялися її купівля і продаж, земля оголошувалася всенародним надбанням. Передбачалася її передача в користування селянам на вирівнюючої основі, тобто розподіл землі повинно було здійснюватися залежно від кількості «їдців» в селянській родині.

Був прийнятий «Декрет про встановлення 8-годинного робочого дня». «Декретом про знищення станів, звань і цивільних чинів» від 10 листопада 1917 всі колишні піддані Російської імперії перетворювалися на громадян Російської республіки. Визнавалося право народів і націй Росії на самовизначення. Церква була відокремлена від держави, а школа від Церкви. Цивільні права чоловіків і жінок зрівнювалися. Зверненням радянського уряду «До всіх трудящих мусульман Росії і Сходу» від 20 листопада 1917 затверджувалася свобода віросповідання мусульман.

У листопаді 1917 р були націоналізовані великі банки і ряд підприємств. Управління підприємствами перейшло під робочий контроль. Для управління економікою був створений Вища рада народного господарства (ВРНГ). 7 грудня 1917 була заснована Всеросійська надзвичайна комісія з боротьби з контрреволюцією, саботажем і спекуляцією (ВЧК) на чолі з Ф.Е. Дзержинським. З цією ж метою створювалися надзвичайні судові органи – революційні трибунали.

Підтримка II Всеросійським з’їздом Рад робітничих і солдатських депутатів нової влади надала їй в очах більшості громадян Росії законний характер, тим більше що в рішеннях з’їзду радянська влада характеризувалася виключно як тимчасова, існуюча до скликання Установчих зборів і прийняття ним нової конституції країни.

Завдяки цьому перехід влади в руки Рад в більшості міст Росії стався мирним шляхом. Винятком стала Москва, де частина гарнізону зберегла вірність Тимчасовому уряду. 26 жовтня – 3 листопада в Москві йшли важкі вуличні бої. Жовтень – листопад 1917 були названі В.І. Леніним періодом «тріумфальної ходи» радянської влади.

Посилання на основну публікацію