Релігія і мистецтво: народження

Поняття релігії і мистецтва були завжди тісно взаємопов’язані між собою. Своє духовне просвітлення людина дуже часто утілює в матеріальному світі, створюючи предмети мистецтва.

Буває, навпаки: за допомогою мистецтва приходять до релігії. І релігія, і мистецтво підносять душу людини, допомагають йому наблизитися до духовного світу, відчути сутність буття. Релігія і мистецтво – два найважливіших чинника у розвитку будь цивілізації. Вони дуже органічно вплетені в структуру суспільства і є його головним регламентаційною компонентом.

Зародження релігії і мистецтва співпало із завершенням фізичного та розумового формування Homo Sapiens (людини розумного), в епоху пізнього Палеоліту 35 – 11 тис. років тому.

Як з’явилася релігія?
Перша релігія існувала у формі анімізму і фетишизму. Стародавні люди не могли знайти пояснення таким простим природним явищам як дощ, грім, блискавиця, вітер, сніг. Це породило віру в потойбічний світ духів, які керують навколишнім їх природою. Щоб задобрити духів природи люди почали приносити їм жертви і здійснювати певні шаманські обряди. В неандерталський період з’являється вірування в душу людини і її життя після смерти.

Неандертальці вважали, що духи їхніх покійних предків спостерігають за їх життям. На зміну анімізму прийшов фетишизм. Стародавні люди наповнювали магічним змістом матеріальну річ, і вірили, що вона буде приносити їм удачу і захищати від злих сил. Вони вірили, що предмети, які їх оточують, несуть в собі надприродну силу. Пізніше з’явилася магія, завдяки якій люди вийшли на новий етап релігійного розвитку. Вони не тільки захищались від негативних факторів, але вперше спробували вплинути із допомогою магічних ритуалів на події, що мали місце в їхньому житті.

Як з’явилося мистецтво?
Поступово древні люди, за допомогою природних фарб (вугілля, глини, каміння) почали малювати на стінах своїх печер тварин і рослини. Так з’явилося перше мистецтво. Перші малюнки стародавніх людей збереглися і по сьогоднішній день на території Росії та Європи. Вони вражають своєю точністю спостереження за довкіллям. Зображення мамонтів, бізонів, сцен повсякденного життя стали першими проявами творчих здібностей людини. Це говорить про духовне зростання стародавніх людей, адже їм вже було мало просто добувати собі їжу і мати житло, вони потребували піднесеному виразі своїх почуттів, яке відбилося в малюванні.

Пізніше, стародавні люди почали робити фігурки з дерева і бивнів мамонтів. Так зародилася перша скульптура. У духовному розвитку первісного світу мистецтво зіграло таку ж значиму роль, як винаходу перших знарядь праці в якості польових робіт. Поява релігії і мистецтва тісно пов’язане з розширенням сприйняття світу свідомості перших людей. Адже це ті невід’ємні речі, що притаманні у житті кожного людини. Завдяки їх зародженню звелась своєрідна риса, яка розділила розвитку людини, вивела його із тварин потреб і зробила повноцінною особистістю.

Посилання на основну публікацію