Рейхскомісаріат «Україна»

На Україні режим був терпиміше, ніж у Трансністрії, але набагато жорсткішим, ніж у Остланд. Рейхскомісар Кох на словах прагнув «створити працьовитий народ, відданий Німеччині». Але способи створення такого народу обрані були своєрідні.
У Києві в 1941 році постачання населення продуктами харчування фактично не було. Пізніше за картками, і далеко не регулярно, населенню відпускалися насамперед хліб, сіль і крупа. Міські жителі отримували обмежене продовольче постачання за «залишковим принципом»: в першу чергу забезпечувалися вермахт, німецькі піддані, фольксдойче, потім інші громадяни СРСР.
Оплата самого кваліфікованого робітника – «арійця» в рейхскомісаріаті «Україна» на 1 грудня 1941 становила 2,5 рубля на годину. Причому плата була фіксована, і обмовлялося, що вона «не підлягає підвищенню. Хто надумає її підвищити, буде платити зі своєї кишені, і, крім того, піддасться покаранню ». Обмовлялося ще, що «видача робітникам продовольства проводиться тільки в самих крайніх випадках, коли у них немає можливості просочитися самим».
Восени 1943 року українські робітники отримували від 45 до 80 німецьких марок на місяць (1 марка дорівнювала 10 рублям). Видавалася зарплата нерегулярно. Окупанти мотивували невиплату зарплати тим, що погано стоїть справа з надходженням податків і доходів з місць.
Панував «чорний ринок» з абсолютно фантастичними цінами. Фунт масла в Києві 1942 коштував 200 рублів. Фунт хліба – 80 рублів. У Харкові пачка махорки коштувала 150 рублів.
Оплата праці не окупала ніякого прожиткового мінімуму, населення жило городами.
Конфіскація цінних і теплих речей у городян, реквізиція худоби і продовольства у сільських жителів доповнювали картину дій «визволителів».
Система середньої та вищої освіти була ліквідована. У жовтні 1942 року Кох підписав наказ про закриття середніх шкіл та інститутів і про відправку всіх викладачів і учнів на роботи до Німеччини.
Фактично розпорядження Коха від 31 серпня 1942 про навчання тільки в початкових школах виконано не було. У рейхскомісаріаті не тільки велося навчання старшокласників, а й інститутам у Вінниці та Києві «надається характер університетів». Кох цинічно писав, що «нам абсолютно байдуже, чи буде організоване на Україні навчання, з якого німецьке керівництво зможе отримати вигоду лише через 10 років».
Втім, він сам дозволяв відкривати технічні та сільськогосподарські технікуми і училища. Навчання ставало платним, а тому в умовах голоду і дорожнечі доступним далеко не всім. Заняття в початкових школах України поновилися тільки з 1 лютого 1942 року.
Аналізуючи після втечі з України в 1944 році ситуацію в цьому рейхскомісаріаті, відомство Розенберга констатувало, що такі дії влади призвели до того, що «90% населення ненавиділо німців».

Посилання на основну публікацію