Реформа міського управління Петра Першого

Зі збільшенням міст збільшилася і чисельність міського населення. До кінця царювання Петра в містах проживало вже 350 000 чоловік. Складним був склад міського населення: основну масу городян складали ремісники і дрібний посадський люд, з’явилися і перші мануфактурні робітники, значно зросла кількість купців і торговців.

Петро Велікійю Художник І Нікітін
Посадськінаселення було вилучено з відання воєвод і передано в руки виборної Бурмістерской палати в Москві, а в інших містах – виборних бурмистров.

Управління ними здійснював створений в 1720 році в Петербурзі Головний магістрат, якому були підпорядковані місцеві магістрати на чолі з бурмистрами і ратманов, що обираються від міського населення. Городяни тепер ділилися на «регулярних» (вищих) і «підлих» (нижчих). «Регулярні», у свою чергу, поділялися на дві гільдії: до першої були віднесені багаті купці та особи «вільних професій» (лікарі, аптекарі, художники), а до другої – ремісники і торговці. «Регулярні» користувалися особливою державну підтримку і пільги.

Міська реформа не тільки сприяла економічному підйому міст, а й забезпечувала підтримку самодержавства з боку заможних громадян.

Посилання на основну публікацію