Просування Росії на Схід

Друга чверть XVIII століття стала часом початку приєднання до Росії казахських земель.

У цей період, названий казахами «роками великого лиха», у них йшла запекла міжусобна війна. Політична роздробленість казахських племен робила їх легкою здобиччю з боку більш сильних сусідів. Набіги джунгаров, калмиків, козаків, башкирів, хивінських і бухарских ханів вели до великих матеріальних втрат, жертв серед населення. У міжусобній боротьбі казахські феодали часто зверталися за допомогою до губернаторів і центральним владі Росії, які були зацікавлені в спокої своїх східних рубежів.

У 1731 році до складу Росії ввійшли землі казахського Молодшого жуза (об’єднання племен), а в 1740-1743 роках – Середнього жуза. Для забезпечення безпеки нових кордонів були побудовані Оренбург і ряд фортець на південному сході Росії.

Посилання на основну публікацію