Промислова революція в Європі

Промислова революція, а які ще називали, промисловий переворот, означала перехід від ручної праці до механізованого. Таким чином, почали створюватися фабрики і мануфактури.

У різних країнах цей переворот проходив в різний час, але можна відзначити єдиний період – це ХVIII-ХIХ ст.

Така зміна, а саме перехід від ручної праці до машинного, спричинила за собою високу продуктивність праці, механізацію процесів, перехід від аграрного суспільства до індустріального.

Причини промислового перевороту

Основна причина – технічні винаходи. Адже завдяки саме їм виробництво знайшло механізовані масштаби. Наявність капіталу. Селяни і ремісники користувалися лише своїми капіталами, вкладеними в виробництво.

Внаслідок революції відбувається система позик і фінансування. Прогресуюча торгівля. У виробництві все більше став використовуватися найману працю. Почалися розвиватися фінансові ринки.

Історія промислової революції

Промисловий переворот отримав свій початок в Англії. А вже потім перейшла в інші країни. Першим поштовхом був винахід парового двигуна. Але він постійно вимагав свого вдосконалення, так як двигун сам по собі не ніс істотного значення. А прилади, до яких він підключався несли, втрати.

Наприклад, при підключенні до водяного насосу відбувався частий вибух бойлера. У текстильній промисловості на зміну обробки вовни вручну прийшло таке винахід, як прядильна машина. Обробка стала проходити швидше і якісніше. Для парового двигуна і текстильних верстатів були потрібні різні шестерінки, тому стали з’являтися металургійні верстати.

Широкий розвиток отримала металургія, оскільки все більше почали з’являтися різні верстати і двигуни, механізми яких виробляли з металу. Розвиток металургії призвело до нових прогрес – появи залізниці і паровоза. Внаслідок переправлення вантажів залізницею стали розвиватися зв’язку одного пункту з іншими.

Незабаром це призвело до створення першої телеграфічну зв’язку. Промислова революція дала поштовх до розвитку хімічної промисловості, Це послужило створення і розвитку різних хімічних елементів. Розвиток хімічних елементів і їх взаємодію і реакції привели до появи светильного газу, який служив для заправки в вуличні ліхтарі. Таким чином, з’явилося вуличне освітлення.

Наслідки промислового перевороту

В результаті автоматизованого праці з’явилися нові робочі місця. Через більшого попиту дешевої продукції, виробленої на фабриках, почали розвалюватися ремісничі господарства. Селяни все більше намагалися потрапити в наймані робітники, внаслідок чого вони починають активно переселятися в міста.

Загострення соціальних проблем. Тут свою роль зіграло переміщення селян в міста, де побут і умови проживання відрізняються від сільського життя. Незважаючи на деякі негативні моменти устрою життя під час промислового перевороту, можна з повною впевненістю сказати, що він зіграв важливу роль у розвитку суспільства:

  • Виріс рівень життя;
  • Покращилась якість харчування;
  • Санітарні умови стали більш позитивними;
  • Тривалість життя збільшилася. Тут важливу роль зіграло розвиток медицини і якість медичного обслуговування;
  • Стався демографічний вибух.
Посилання на основну публікацію