Проблеми періодизації

Періодизація історичного процесу найтіснішим чином пов’язана з загальним поглядом на всесвітню історію. Періодизація завжди умовна, потреба в ній обумовлена ​​необхідністю певним чином систематизувати історичний процес, виділити в ньому володіють внутрішньою єдністю етапи. До французьким просвітителям XVIII в. сходить поділ історичного процесу на стадії дикості, варварства і цивілізації. З марксистським вченням пов’язана періодизація всесвітньої історії на первісно-общинну, рабовласницьку, феодальну, капіталістичну і комуністичну формації. Поширеною є періодизація, яка спирається на уявлення про послідовну зміну товариств аграрного, індустріального та постіндустріального типів.

Традиційна періодизація історичного процесу по епохах: первісність (не менше 2,5 млн років тому – IV-III тис. До н.е.), Стародавній світ (IV-III тис. До н.е. – V ст. Н.е .), Середньовіччя (V – кінець XV ст.), Новий час (кінець XV – початок XX ст.), Новітній час (XX – початок XXI ст.).

Посилання на основну публікацію