Проблеми перехідного періоду СРСР

До 1925 р в країні були ліквідовані залишки політичних партій (меншовики, есери), що протистояли РКП (б). Надії на перемогу революції в Європі відсунулися на невизначений час. Більшовицькі керівники були єдині в своїх прагненнях перетворити СРСР в індустріальну державу. Але перед ними вставали два основних питання: чи зможе комуністична партія утримати владу в країні з величезним переважанням селянства (дрібної буржуазії, згідно теорії марксизму)? Чи можливо побудувати соціалізм в одній країні і яким він буде?

Хвороба В.І. Леніна викликала боротьбу за владу в керівництві РКП (б), що загострилася після його смерті в січні 1924 р У травні 1924 делегатам XIII з’їзду РКП (б) було зачитано «Лист до з’їзду», продиктоване Леніним під час хвороби. У ньому Володимир Ілліч попереджав партію про грубість і владолюбство І.В. Сталіна, пропонував замінити його на посту Генерального секретаря ЦК. Однак І.В. Сталіну за підтримки Зінов’єва і Каменєва вдалося зберегти свій пост.

Неп, як і будь-яка економічна політика, мав свої матеріальні та моральні витрати. Зберігалися величезний надлишок робочих рук у селі і зростаюче безробіття в місті. Восени 1923 в економіці проявилися так звані << ножиці »- різке розходження між цінами на промислові та сільськогосподарські товари. Якщо в 1913 р плуг обходився селянину в 6 пудів пшениці, то в 1923 р – в 24 пуди. Вихід був знайдений шляхом державного втручання: зниження оптових цін, підвищення ціп на сільгосппродукцію і збільшення державних закупівель.

Внаслідок посухи в 1924-1925 рр. близько 20 центральних губерній вразив голод. У цих умовах ряд партійних і господарських керівників (HH Бухарін, Ф. Е. Дзержинський та ін.) Виступали за будівництво соціалізму на основі економічного співробітництва великої промисловості і дрібного селянського господарства.

Були дозволені довготривала оренда землі, виділення селян з общини на хутори й села. Стали стягувати єдиний сільгоспподаток в грошовій формі, поступово його знижуючи. Це втілилося в гаслі Бухаріна «Збагачуйтеся!».

Посилання на основну публікацію