Причини Жовтневої революції 1917 року

На сьогодні ніхто не спростовує думку про те, що це доленосна подія практично перевернуло не тільки весь світ, а й кардинально змінило хід історії на багато десятиліть вперед. Далеко не феодальна, яка прагне до прогресу буржуазна країна була практично перевернута безпосередньо під час певних подій на фронтах Першої світової війни.

Історичне значення жовтневої революції, що відбулася в 1917 році, в значній мірі визначено припиненням Першої світової війни. Однак, як це бачать сучасні історики, причин було кілька:

  • Вплив селянської революції як суспільно-політичного явища як загострення протистояння між селянськими масами і залишилися на той час поміщиками. Причина – відомий в історії «чорний переділ», тобто розподіл землі на число нужденних. Також в даному аспекті дався взнаки негативний вплив процедури перерозподілу земельних наділів на кількість утриманців.
  • Працюючі верстви суспільства відчували значний тиск міської влади на жителів сільських районів, державна влада стала основним важелем тиску на продуктивні сили.
  • Глибоке розкладання армії та інших силових структур, куди в більшості на службу йшли селяни, які не могли осмислити ті чи інші нюанси тривалих військових дій.
  • Революційний бродіння всіх верств робітничого класу. Пролетаріат на той час був політично активною меншістю, що складали не більше 3,5% активного населення. Робочий клас в основному був сконцентрований в основному в промислових містах.
  • Розвивалися і досягли кульмінації національні рухи народних формацій імперської Росії. Тоді вони прагнули до досягнення автономії, перспективним варіантом для них стала не просто автономія, а перспективна самостійність і незалежність від центральної влади.
  • У найбільшій мірі саме національний рух стало провокуючим фактором початку революційного руху на території величезної Російської Імперії, яка буквально розпадалася на складові частини.

Увага! Поєднання всіх причин і умов, а також інтересів усіх верств населення визначило мету жовтневої революції 1917, що стало рушійною силою майбутнього повстання в якості поворотного моменту історії.

Посилання на основну публікацію