Причини Великої французької революції

Наростаюча криза феодально-абсолютистського ладу став основною причиною Великої французької революції ХVIII століття. Паразитичне існування дворянства, середньовічне мракобісся духовенства, абсолютно нічим не обмежена влада короля, марнотратство королівського двору на тлі все більш повного зубожіння мас селянства, найманих ремісників – все це стало причиною народних хвилювань, які переросли в революційний виступ.

     Мізерна частка від загального населення країни, яка зосередила в своїх руках всю повноту влади і левову частку національних багатств, і не бажає йти на будь-які реформи, як і раніше намагалася вибивати все нові і нові податки, щоб не обмежувати себе ні в чому.

     Населення країни було розділено, як і в середньовіччі, на три стани. Два перших – дворянство і духовенство, не хотіло втрати своїх звичних привілеїв, а зароджується в середовищі третього стану буржуазія, хотіла мати власне політичною владою в країні. Все більше бурхливий розвиток ринкових відносин в 18 столітті стрімко руйнувало архаїчні станові бар’єри, соціально-економічну систему і політичну структуру французького абсолютизму.

    Третій стан у Франції в 18 столітті, це не тільки селяни і наймані ремісники, а й багаті купці, банкіри, власники зароджуються мануфактур.

    З’являвся абсолютно новий клас власників – буржуазія, яка висувала свої вимоги за володінням економічної і політичної влади. Не рахуватися з цією силою було вже неможливо.

    Всі ці протиріччя призвели до реальної загрози державного банкрутства, що почався в 1787 році торгово-промислову кризу і повсюдне голод через низку неврожайних років. Селянські повстання охопили ряд французьких провінцій, які перегукувалися з виступами міських будинків. Монархія зрозуміла, що пора йти на деякі поступки і скликала Генеральні штати, але було вже надто пізно

Посилання на основну публікацію