Причини прийняття християнства на Русі

Володимир зрозумів, що утримувати під своєю владою всі слов’янські землі, спираючись лише на військову силу, не можна. Потрібна була інша сила. І цю силу Володимир побачив у християнстві.

Ще в 980 році, ледь зайнявши київський престол, Володимир спробував пристосувати язичництво до потреб держави. На високому пагорбі князь наказав поставити дерев’яних ідолів шести богів, над якими височів грізний Перун зі срібною бородою і золотими вусами. Тим самим жителям Русі давали зрозуміти, що Перун є головним серед богів, так само як київський князь – серед слов’ян.

Але це нововведення не досягло поставленої мети. Більшість племен були незадоволені приниженим станом своїх головних божеств і піднесенням Перуна, якому поклонялися київські дружинники. Тоді київський князь звернувся до досвіду сусідніх країн.

Ведучи широку торгівлю, Русь спілкувалася з представниками всіх релігій, які визнавали лише одного єдиного Бога:

  • з іудеями – хозарами;
  • мусульманами – булгарами;
  • християнами з європейських країн.

Володимир вирішив прийняти християнство за візантійським (грецьким) зразком. Адже візантійські християни, на відміну від хозар і булгар, не зазіхали на східнослов’янські території. До того ж Русь підтримувала тісні торговельні зв’язки з Візантією. Частина жителів Русі, особливо серед киян, сповідували християнство.

З часів Аскольда і Діра християнами ставали деякі княжі дружинники і купці, які відвідували Візантійську імперію. При Ігорю київські християни звели для себе храм Святого Іллі.

Християнкою була і бабуся Володимира княгиня Ольга.

Але найголовніше полягало в тому, що київський князь потребував релігії, здатної не тільки згуртувати всі племена, а й зміцнити князівську владу. Прикладом була Візантія – наймогутніша держава в Європі. Влада імператора була тут майже необмеженою і церква сприяла її зміцненню. До того ж візантійська церква, на відміну від римської, повністю залежала від імператора.

До прийняття християнства Володимира підштовхувало і прагнення зміцнити міжнародний авторитет Русі. Багато країн поглядали на Русь зверхньо, ​​сприймаючи русів як варварів. Руські купці піддавалися різним утискам в християнських країнах.

Посилання на основну публікацію