Причини перемоги червоних і поразки Білого руху

Найважливішим чинником, визначальним результат Громадянської війни, була позиція російського селянства. Припинивши війну, передавши поміщицьку землю селянам, більшовики забезпечили собі їх підтримку. Це полегшило твердження радянської влади на більшій частині території Росії після жовтня 1917 р Однак ставлення селян до радянської влади стало різко погіршуватися з появою комбедов і введенням політики військового комунізму.
Сподіваючись на позбавлення від продрозкладки і продзагонів, які селяни чекали приходу білих армій.
В кінці 1918 – початку 1919 р ця обставина сприяла військовим успіхам Колчака і Денікіна. Однак, звільнившись з приходом білих від тягот політики воєнного комунізму, селяни зіткнулися з відновленням і дореволюційних порядків, і поміщицького землеволодіння.
Білі генерали повертали маєтки поміщикам, відбирали у селян, які посіли їхні землі, значну частину вирощеного на ній врожаю. Насильницькі реквізиції хліба, примусові мобілізації виявилися причиною селянських заворушень, підйому партизанського руху під гаслом відновлення радянської влади. Почавши підтримувати більшовиків приблизно з осені 1919 р селянство сприяло перемогам Червоної армії.
У білих не було довгостроковій і зрозумілою населенню програми вирішення нагальних проблем Росії. Білі генерали виходили з того, що їх основне завдання – розгром більшовиків. Після досягнення військової перемоги і відновлення «великої, єдиної і неподільної Росії» вони припускали провести вибори до Установчих зборів, з тим щоб воно взяло на себе вирішення всіх економічних, соціальних, політичних і національних проблем країни.
На боці радянської влади виявилося важливе стратегічне перевагу. Більшовики контролювали найбільш розвинений в економічному відношенні центр Росії з основними транспортними вузлами і лініями.
Витоки перемоги червоних коренилися також у вмілому підборі політичних і військових керівників, мобілізації економіки. Це дозволило забезпечити підвищення боєздатності та зростання чисельності Червоної армії. До кінця війни вона досягла 5 млн чоловік. Була створена ефективна система боротьби з дезертирством.
Велику роль у забезпеченні перемоги зіграла ідеологічна, агітаційно-пропагандистська діяльність партії більшовиків. РКП (б) вдалося переконати значну частину населення, особливо молоді, у правильності проведеної нею політики, заразити її духом революційної романтики. Комсомол (Російський комуністичний союз молоді) був створений в жовтні 1918 р Він поповнювався рахунок робочої і селянської молоді, захопленої комуністичними ідеями, і розглядався як бойовий резерв партії більшовиків.
Білих підтримували країни Антанти, а у цих країн не було єдиної, узгодженої позиції щодо Радянської Росії. Так, незважаючи на те що Англія і Франція допомагали Білому руху, їх правлячі кола побоювалися відтворення Росії як великої держави, здатної висунути претензії на свій частку в післявоєнному переділі світу.
Із завершенням Першої світової війни у ​​військових з’єднаннях Англії та Франції, які перебували на території Росії, почалися антивоєнні виступи. В результаті при наближенні Червоної армії інтервенти змушені були відводити свої сили, уникаючи прямих зіткнень з ними. З розгромом основних з’єднань Білого руху країни Антанти евакуювали свої війська з території Росії.

Посилання на основну публікацію