Причини й особливо народних виступів

Сучасники називали XVII століття «бунташним». Головними причинами народних виступів були:
закріпачення селян і зростання феодальних повинностей;
посилення податкового гніту, ведення майже безперервних воєн (що позначалося на добробуті населення);
посилення наказовий тяганини;
спроби обмеження козачої вольності;
церковний розкол і розправи зі старообрядцями.
Все це пояснювало участь у виступах проти влади представників не тільки селянства (як це було колись), а й козацтва, міських низів, стрільців, нижчих верств духовенства.

Участь у боротьбі з владою козаків і стрільців, що мали не тільки зброю, а й досвід військових дій, надавало народним виступам XVII століття характер запеклої збройної боротьби, що викликала великі людські жертви.

Найбільш серйозні народні виступи почалися в середині XVII століття.

Посилання на основну публікацію