Повідомлення “Стародавні слов’яни”

Стародавні родичі нинішніх слов’янських народів були відомі як веди. Це племена, які жили в східній частині Європи між Балтійським морем (в той час називалося Венедским затокою Північного океану) і Карпатами.

Назва «слов’яни» стало вживатися ближче до середини першого тисячоліття н.е. Таку назву першими отримали народи на заході, потім на сході (до цього їх називали антами), а далі все народності, які говорили на слов’янських мовах.

Спочатку нашої ери значну територію Європи вже населяли слов’янські народи. Відбувалися постійні переміщення і розселення. Таким чином частина перемістилася на захід до річок Ельби і Одри і вже там разом з місцевим населенням стали предками західних слов’янських народів таких як словаки, поляки і чехи. Після тривалої війни з великою імперією Візантія в VI-VII ст. було переміщення слов’ян в південному напрямку до Дунаю і Балканському півострову. Разом з корінним населенням Балканського півострова (іллірійці і фракійці), раннє пригноблені візантійцями, слов’яни стали прабатьками болгар і югославського населення.

У міру заселення Балкан історики і географи Візантії вже детально познайомилися зі слов’янами. Описувалася широту слов’янської території, їх численність і хороші пізнання в галузі скотарства та землеробства. З джерел візантійських авторів нам відомо, що слов’яни не визнавали рабства і підпорядкування, відмінно володіли військовою справою і були прекрасно озброєні. Але цікавим є той факт, що навіть на початку VII століття у слов’ян правили військові вожді окремих племен і небілих держави.

Між Дніпром і Дністром проживали древні предки українського, російського і білоруських народів. Потім вище по Дніпру було багатовікове пересування в бік півночі. Більш прийнятні місця для поселення займалися новоприбулими переселенцями. Дуже часто доводилося звільняти територію від прадавніх лісів для землеробства і скотарства. Розселилися вони аж до верхнього Подніпров’я де жили предки латишів і литовців.

Надалі слов’яни заполонили області де проживали предки сучасних фінів, естонців, карелів і марійців. Звичайно ж слов’яни перевершували рівнем культури ці населення.

Найчастіше останки слов’ян, що вивчаються археологами нашого часу, знаходять в важко прохідних місцях, зовсім незручних для проживання. Це пояснюється тим, що люди прагнули до більш захищеним місцям оскільки племена і громади постійно воювали між собою.

Посилання на основну публікацію