Посилення західного впливу на Росію

Постійні і майже безперервні в XVII столітті війни Росії з Річчю Посполитою, Швецією, Кримським ханством і Туреччиною в чому сприяли посиленню закордонного впливу не тільки на її зовнішню і внутрішню політику, але й на побут і традиції населення країни.

Особливе значення для посилення західного впливу мало перебування поляків в Росії в 1605-1612 роках. Польською шляхтою було привнесено багато нових звичаїв, іноземних слів. Військові та політичні успіхи поляків у боротьбі з Росією на початку століття підірвали віру московських правителів у правильність і ефективність вітчизняного державного устрою. З царювання династії Романових відновилося запрошення для консультацій і на службу в Росію іноземних фахівців, насамперед військових. На околиці Москви з’явилася Німецька слобода – Кукуй. Німцями (т. Е. Німими) називали тоді всіх західноєвропейців. У середині століття слобода складалася з 200 дворів, в яких проживало близько 1500 осіб, три чверті яких становили сім’ї військових фахівців. Вже в ході Смоленської війни з Польщею у складі російської армії воювали шостій полків «іноземного ладу». При Олексія Михайловича був прийнятий перший в російській армії військовий статут, складений за західними зразками. Голландські фахівці брали участь не тільки у створенні гарматного заводу в Москві, але і першого російського військового корабля «Орел», побудованого в 1669 році. Модними стали західноєвропейська одяг, танці (польська мазурка), іноземні мови.

Найбільш масштабний характер західний вплив на Русь набуло після приєднання Лівобережної України і Києва. Західна культура приходила на Русь, за образним висловом В. О. Ключевського, «у польській обробці, в шляхетській одязі». У Москву кинулися носії польської культури з числа українців і білорусів, що зробили значний вплив на розвиток російської освіти, церковних обрядів, художньої культури. Серед них опинився і Симеон Полоцький.

Посилання на основну публікацію