Подолання кризи в США

Велика депресія вразила країни Заходу в той момент, коли вони, здавалося б, досягли бажаного процвітання. Багато відмовлялися вірити в те, що вона викликана не тимчасовими негараздами, а глибокою кризою всієї системи. Адміністрація президента-республіканця Г. Гувера не поспішала втручатися в економічні процеси. Президент твердив, що події, що почалися в 1929 р, – не більше ніж тимчасова перерва в процвітанні великої нації. Проте Гуверові довелося вдатися до заходів зі стимулювання ділової активності та координації дій фінансистів і промисловців, які, проте, виявилися малоефективними.
В умовах зростання безробіття і зубожіння трудових верств посилилася соціальна напруженість у суспільстві. Сподіваючись на американський індивідуалізм, держава не надавало майже ніякої допомоги потрапили в біду людям. Президент закликав підприємців, благодійні організації та місцева влада підтримувати незаможних. Державна ж допомогу безробітним, на думку Гувера, послабила б їх віру у власні сили. Така позиція викликала масовий рух протесту, що виразилося у демонстраціях і мітингах. У 1932 р відбувся похід безробітних на Вашингтон, який був розігнаний військами.
У 1932 р перемогу на президентських виборах здобув кандидат від демократичної партії Ф. Д. Рузвельт. Його вступ на посаду збіглося з апогеєм кризи, що виявилися в краху безлічі банків. Адміністрація президента негайно приступила до здійснення важливих реформ. Сутність політики Рузвельта, що отримала назву «Нового курсу», полягала в активному втручанні держави в економічну та соціальну сферу. При цьому основні принципи вільної ринкової економіки та демократії перегляду не піддавалися. Не передбачалися і будь-які заходи, що обмежують права громадян, в тому числі право приватної власності.
Рузвельт почав з оздоровлення банківської системи. Всі банки були тимчасово закриті, встановлювалися спеціальні правила відновлення їх діяльності. На фінансовий ринок допускалися тільки ті банки, які визнавалися «здоровими». Фінансові реформи дозволили обмежити спекуляції і посилити державний контроль у банківській сфері. Все золото було викуплено державою у власність, а золотий вміст долара знизилося. Заборонявся вільний обмін паперових грошей на золото. Девальвація призвела до підвищення цін, але в той же час і до доступності кредитів. За допомогою спеціальних актів регулювалася торгівля акціями та скорочувалися можливості для здійснення біржових спекуляцій.

Важливе місце в політиці «Нового курсу» зайняв закон про відновлення національної промисловості. Відповідно до нього уряд створив Адміністрацію по відновленню промисловості. Були сформовані також 17 промислових груп, для яких, з санкції уряду, створювалися «кодекси чесної конкуренції». Ці документи встановлювали обсяги виробництва, ціни і правила збуту, умови праці; заборонялося продавати товари нижче встановленого рівня цін. Держава стимулювала укрупнення виробництва. Щоб утримати ціни на високому рівні, робилися заходи з обмеження виробництва найважливіших товарів.
Для подолання кризи в аграрному секторі був прийнятий закон про регулювання сільського господарства. У першу чергу він вирішував завдання підвищення цін на продукцію фермерів, що дозволяло зробити сільське господарство рентабельним. Скорочувалися посівні площі, частина продукції знищувалася. Держава надавала фермерам грошові дотації за скорочення посівних площ. Всі ці заходи поліпшили становище фермерів, насамперед великих. У ході здійснення антикризових заходів уряд покривав свої витрати за рахунок додаткового друкування грошей.

У роки проведення в життя «Нового курсу» профспілки були офіційно визнані однією із сторін у вирішенні трудових спорів. Закон про трудові відносини зафіксував їх права та механізм врегулювання конфліктів між робітниками і підприємцями. Вперше в Америці створювалася система соціального забезпечення, яка передбачала страхування по старості і безробіття. Страхові фонди формувалися за рахунок податків, що стягувалися і з підприємців, і з робітників.
З метою зниження безробіття закон про відновлення національної промисловості вводив максимальну тривалість робочого дня і мінімум заробітної плати. Передбачалося укладення колективних договорів між робітниками і підприємцями. З метою допомоги безробітним, число яких досягало 15 млн осіб, організовувалися громадські роботи.
У підсумку здійснення політики «Нового курсу» в американській економіці зросла регулююча роль держави. Однак ця роль була не настільки значною, як у європейських країнах. Незважаючи на новий економічний спад в 1937-1938 рр., Кризу вдалося подолати. Соціальні реформи, що означали відхід від колишніх принципів американського індивідуалізму, сприяли покращенню життя трудящих. У 1939 р Рузвельт офіційно оголосив, що цілі «Нового курсу» досягнуті і необхідність у подальших реформах відпала.

Посилання на основну публікацію