Пізнання таємниць живої природи

Для пізнання функціонування організмів тварин і людини величезне значення мали експерименти І. П. Павлова в області фізіології і вищої нервової діяльності. Вчений вивчав процес взаємодію живих організмів і зовнішнього середовища, реакція на вплив якої здійснюється через умовні та безумовні рефлекси.

У 20-30-ті рр. були проведені дослідження, що дозволили виділити з людського організму в чистому вигляді ферменти й вітаміни, а потім відтворити їх хімічним шляхом. Завдяки цьому вдається рятувати людей від ряду хвороб. Були отримані принципово нові ліки – антибіотики, які мають властивість руйнувати небезпечні для людини мікроорганізми. У роки Другої світової війни антибіотики, особливо виділений з плісняви ​​пеніцилін, і синтезовані хімічні ліки з аналогічними властивостями (стрептоцид і неорганічні сульфіди) врятували життя сотень тисяч людей.
На початку XX в. в США склалася возглавлявшаяся Т. X. Морганом наукова школа біологів-генетиків. Їй належить заслуга створення хромосомної теорії спадковості. Було доведено, що передача спадкових ознак і зміна спадкових властивостей (мутація) відбуваються на генно-хромосомному рівні. Російський вчений Н. К. Кольцов першим висунув підтверджену потім гіпотезу молекулярної будови хромосом. Ці відкриття лягли в основу науково обгрунтованого виведення нових сортів рослин і видів тварин. Генетик М. І. Вавілов був одним з творців сучасного вчення про біологічні основи селекції. Він організовував експедиції в різні країни і зібрав найбільшу в світі колекцію насіння культурних рослин.
У 40-і рр. вчені визначили, що в генах знаходиться дезоксирибонуклеїнова кислота (ДНК), яка є інформаційним носієм спадкових ознак. У 50-і рр. англієць Ф. Крік і американець Дж. Уотсон завершили створення моделі ДНК, а незабаром вдалося отримати рентгенограми молекули ДНК і встановити її структуру. У 70-ті рр. почала розвиватися генна інженерія – цілеспрямоване конструювання нових, що не існують в природі поєднань генів. Наприкінці XX в. англійські вчені клонували вівцю (що отримала ім’я Доллі). У 2000 р американські дослідники встановили генетичну структуру вібріона холери; в лабораторіях США та Англії розшифрували генетичний код людини. Як зауважив президент США Б. Клінтон, тепер ми знаємо програму, керуючись якою Бог створив людину.
Протягом XX століття інтенсивно розвивалася психологія. Біля витоків теорії психоаналізу, що отримала широке поширення, стояв австрійський учений 3. Фрейд. Згідно з його поглядами, вирішальне значення в поведінці людей мають несвідомі мотивації. У несвідомий пласт психіки витісняються переживання і несповнені бажання, які впливають на свідомість людини. Теорія психоаналізу використовується як в культурології та соціальної психології, так і в практичній медицині (лікування за допомогою психоаналізу). Якщо Фрейд та його послідовники робили акцент на несвідомому, то російський учений Л. С. Виготський основну увагу приділяв вивченню свідомості. Їм була заснована велика наукова школа в психології.

Посилання на основну публікацію