Підйом російської культури

Поступове відродження культури руських земель, жорстоко постраждали від монгольської навали, почалося в кінці XIII – початку XIV в. Заново відбудовувалися міста. У Твері, Новгороді, Москві, а потім і в інших містах знову почали споруджувати кам’яні будівлі. Розширювалося ремісниче виробництво. Відродилося створення літописів, з’явилися нові центри літописання.
Між населенням Русі і Орди встановлювалися економічні та культурні зв’язки. Запозичувалися предмети побуту, елементи одягу. Відбувалося взаємозбагачення мов. Наприклад, в російську мову прийшли слова «базар», «башмак», «вежа», «кафтан», «скриня», «горище» та багато ін. Проте Русь раніше входила в орбіту культури східнохристиянської світу.
Створення Російського централізованої держави супроводжувалося культурним підйомом в країні. Росли і зміцнювалися міста, створювалися величні архітектурні споруди. Адміністративний апарат централізованої держави вимагав все більше грамотних людей. Не випадково в середині XVI ст. на церковному Стоглавого соборі було поставлено питання про створення постійних шкіл для навчання грамоті.
Книжкова справа та література
Книга завжди вважалася на Русі джерелом мудрості і духовності. Її високо цінували і оберігали. На жаль, багато книг загинуло під час ординських набігів, усобиць руських князів. Книги переписували в монастирях, у великих містах – Москві, Новгороді, Твері.
У середині XVI ст. в Росії виникло книгодрукування. Необхідність уніфікації і широкого розповсюдження церковної літератури змусила Івана IV звернутися до митрополита Макарію з пропозицією про організацію друкарні. Є відомості про те, що перші книги почали друкувати в Москві в 1553 р Але точних даних про їх виробниках не збереглося. Лаври російського першодрукаря належать дияконові однієї з кремлівських церков Івану Федорову. У 1564 році він разом з Петром Мстиславцем випустив книгу «Апостол». З початком друкарства стався важливий поворот у культурному житті країни – знання стали поширюватися швидше, охоплюючи все ширші верстви населення.

У світських творах, в найбільш читаних церковній літературі відбивалися найважливіші події та проблеми життя країни.
Під кінець XIV в. з’явилися перші поетичні твори про Куликовську битву. Надалі вони склали обширний літературний цикл – «Задонщину». Цей поетичний цикл перегукується зі «Словом о полку Ігоревім». Звертаючись до минулого, автор «Задонщина» вважав причиною бід Руської землі, які спіткали її під час монгольської навали, ворожнечу між російськими князями. Єднання ж усіх російських князівств на чолі з Москвою призвело до великої перемоги в боротьбі з Мамаєм.
У XV в. на основі літописних та усних даних було створено велике і докладний «Сказання про Мамаєвому побоїще». У ньому розповідається не тільки про князя Дмитра Івановича і його бояр, але також і про пересічних учасників битви. На думку невідомого нам автора, перемога на Куликовому полі була зумовлена ​​Божою волею, а князем Дмитром рухала насамперед любов до Бога і православної церкви. Божественне начало, ідеали християнського служіння людям допомагали нашим предкам зміцнити свій дух в годину важких випробувань.
Одним з найбільших письменників Русі кінця XIV-XV ст. був чернець Троїце-Сергієва монастиря Єпіфаній Премудрий. Він писав свої твори своєрідним витиеватим мовою, що свідчило, як вважали тоді, про особливу вченості автора. Його перу належать житія Сергія Радонезького і просвітителя народу комі Стефана Пермського.
Відродження культури сприяло посиленню інтересу російських людей до інших країн. Поширювалися «ходіння» – записки мандрівників про побачене в далеких країнах. Найвідомішим з них було «Ходіння за три моря» тверського купця Афанасія Нікітіна. Допитливого мандрівника, який провів три роки в Індії, цікавило буквально все в житті цього далекого краю. Він вивчив мову, культурні та релігійні традиції, суспільний устрій Індії.
Важливі зміни в духовних процесах відбулися в XVII в. Найбільш значним явищем було поширення світського початку в літературі, поступове виділення її з церковно-повчальних рамок. Ця тенденція отримала назву «обмірщеніе». Література поступово звільнялася від підпорядкування церковним інтересам. Письменники все частіше зверталися до особистості людини, її переживань, долі. Літературні твори стали описувати життя простих людей – купців, міщан, селян.
З’явилися нові літературні форми, близькі західноєвропейським. Велику популярність придбали побутові повісті з вигаданими героями. Авантюрний характер носить «Повість про Фрол Скобееве». Її герой – пройдисвіт і шахрай, спритно обманює старого боярина і влаштовує свої справи за його рахунок. Важливе місце в літературі XVII в. займає сатира, розвиток якої пов’язаний із зростанням соціальних суперечностей у країні. Тут також діють вигадані герої, нерідко використовується узагальнений образ. Такі, наприклад, «Служба кабаку», «Повість про Йоржа Ершовиче», «Повість про Фому і Яремі» та ін. Набуло поширення силлабическое віршування. Найвідомішим російським поетом був учений і просвітитель Симеон Полоцький.
Новим подією в культурному житті Росії стала поява у другій половині XVII ст. театру. При дворі Олексія Михайловича ставилися іноземні п’єси. Акторами спочатку були жителі Німецької слободи, вистави йшли на німецькій мові. Однак незабаром з’явилися і російські виконавці. В театр допускалися тільки члени царської сім’ї та їх наближені, причому жінки могли спостерігати за дією тільки із закритого приміщення. Після смерті Олексія Михайловича театр припинив своє існування.

Посилання на основну публікацію