Первісне суспільство — мистецтво, культура і громади

Історія людської раси налічує не одну тисячу років, і найпершим етапом розвитку людства є первісне суспільство. Це величезний історичний пласт, який бере свій початок з появи найдавніших людей і закінчується виникненням держав і цивілізацій.

Загальна характеристика первісного суспільства

Час первісного суспільства – це не тільки початковий, але і найтриваліший відрізок в історії еволюції людства, який охоплює більше двох мільйонів років. За цей час первісне суспільство пройшло величезний шлях розвитку, впродовж якого змінювалося господарський устрій, соціальні зв’язки, норми поведінки, організація влади, уявлення давньої людини про світ.

В цей період відбувалося формування фізичного типу сучасної людини, створювалися різні знаряддя праці, винаходили і поліпшувалися технології їх виготовлення. Шляхом важкої фізичної праці і поступових відкриттів первісним людям вдалося по крихтах створити унікальну культуру, значно збагатити духовне життя.

До основних рис первісного суспільства відносять:

  • колективна праця;
  • родоплемінна організація;
  • відсутність особистої власності;
  • зрівняльний розподіл їжі і благ;
  • примітивні знаряддя праці.

Через первісний лад пройшли всі народи світу. На планеті немає такої цивілізації, яка б «перескочила» через даний відрізок розвитку. Незважаючи на те, що первісне суспільство давно кануло в літо, на Землі ще залишилися нечисленні племена, які ведуть характерний спосіб життя і зберігають пережитки далекого минулого.

Етапи первісного суспільства

Існує кілька видів хронік первісного суспільства, серед яких виділяють періодизацію за типом виробництва, археологічну періодизацію і деякі інші.

Вельми показовим є поділ епохи первісного суспільства за типом організації суспільного ладу. Виділяють три етапи, кожен з яких має свої відмінні риси:

  • Первісне людське стадо. Початковий етап первісного суспільства, під час якого закладалися основи поведінки, соціальних взаємин. Основне заняття членів первісного стада – полювання і збирання, а очолював їх найсильніший і щасливий мисливець.
  • Родова громада. Являла собою групу людей, об’єднаних кровною спорідненістю і веденням спільного господарства. Кілька громад, які живуть по сусідству, складали плем’я. На цьому етапі стародавні люди почали розширювати сфери свої діяльності, освоюючи, крім звичної полювання і збирання, рибальство, скотарство, землеробство. Виникли нові способи обробки природних матеріалів і, відповідно, нові види знаряддя праці і зброї. Управління родової громадою було в руках найстарішого представника роду.
  • Первісна сусідська громада. Характеризувалася більш складною соціальною структурою, з присваивающим і виробляють господарством, трудовим розподілом, зростаючими потребами, зачатками індивідуальної власності і соціальної нерівності. На чолі такої громади стояв обирається вождь.

Культура первісного суспільства

Для первісної культури характерна стабільність і вкрай повільні темпи розвитку. У цей період людству вдалося накопичити величезний багаж знань про навколишній світ: тварин, рослинах, явищах природи, властивості різних матеріалів.

Завдяки отриманим знанням древні люди успішно займалися лікуванням, землеробством, вони добре орієнтувалися в просторі на незнайомій місцевості, могли передбачати зміни в погоді.

Найважливішим досягненням первісної культури стало виникнення примітивної писемності. Спочатку це були лише примітивні знаки-символи, які були необхідні для встановлення власності та ведення торгових справ. Пізніше, з появою найдавніших цивілізацій, вони розвинулися в повноцінну писемність.

Мистецтво первісного суспільства відігравало велику роль у вихованні підростаючого покоління і передачі важливої ​​інформації нащадкам. Особливе значення грали петрогліфи – наскельні малюнки, які вибивалися на поверхні скель або виконувалися за допомогою фарб. Найпопулярнішими були зображення магічних обрядів, сцен полювання, людей і міфологічних істот.

Найважливішим видом первісного мистецтва був орнамент – різні лінії, геометричні фігури, примітивні зображення тварин і рослин, які повторювалися в певній послідовності. Орнамент служив не тільки прикрасою: він був знаком приналежності до того чи іншого племені, оберігав власника від злих сил.

Що ми дізналися?

При вивченні теми «Первісне суспільство» за програмою 6 класу історії ми дізналися коротко про особливості епохи первісного суспільства: якими характерними особливостями вона володіла, який часовий проміжок охоплювала і на які періоди була розділена. Також ми з’ясували, які досягнення в галузі культури і мистецтва відповідали даному періоду розвитку людського суспільства.

Посилання на основну публікацію