Первісне суспільство [Доісторичний період, Епоха]

Первісне суспільство (первісність, доісторичний період) – це найдавніша історична епоха, що починається з появи людини, і переходить в епоху Стародавнього світу. Тривалий і складний процес розвитку людства почався з появи найдавніших людей і завершився утворенням перших держав.

У цей період, який часто називають доісторичним, з’являється первісне суспільство. Для нього характерна відсутність станів, майнової нерівності, державності, міст і багато чого того, що з’явилося в більш пізні періоди історії людства.

У первісну епоху формується фізичний тип сучасної людини, створюються різні знаряддя праці, удосконалюються технології їх виготовлення. Шляхом невпинної праці, поступових відкриттів, накопичення досвіду люди створили багату матеріальну та духовну культуру. Вони навчилися будувати житла, шити одяг, користуватися транспортними засобами, виготовляти посуд та різноманітну побутову начиння.

Одним з найважливіших досягнень первісної епохи стало відкриття виробляють форм господарства – землеробства і скотарства, які до теперішнього часу становлять для людини основне джерело отримання їжі. Своє бачення і розуміння світу люди первісної епохи відбили в живописі, скульптурі, міфах, казках, легендах.

Особливості первісного суспільства

Первісне суспільство має ряд особливостей.

Цей універсальний етап розвитку пройшли всі народи світу. У світі немає жодної цивілізації, яка не вийшла б з первісності.

Це найбільш тривалий етап, що охоплює понад 1,5 млн років, якщо починати з появи пітекантропа і синантропа, або до 3 млн років, якщо вести відлік з появи Homo habilis, Людини вмілого (істоти, що виготовляють нехай далі найпримітивніші знаряддя праці – грубо оббиті округлі камені з багатьма гранями, вже не можна назвати тваринами). Для порівняння: вся історія цивілізації, починаючи з Давнього Єгипту, Дворіччя, цивілізацій долини Інду і Китаю, складає всього 5 тис. років.

Цей період не висвітлений у писемних джерелах, так як первісні народи не володіли писемністю. Численні етнографічні описи були зроблені мандрівниками, вченими, місіонерами, які відвідали більш пізні первісні народи.

На планеті досі мешкають племена, які зберігають первісні традиції або значні пережитки минулого.

Періоди первісного суспільства

Етапи первісного суспільства

Первісна історія пройшла в своєму розвитку три основних етапи, кожен з яких має свої особливі риси: епоха праобщіни, епоха родової громади, епоха сусідської громади.

Епохи первісного суспільства

Епохи первісного суспільства мають вкрай розмиті хронологічні рамки. Залежно від географічного регіону може не тільки значно різнитися початок і кінець періоду, а й зовсім його наявність. Так, наприклад, неоліт в Америці почався вже в кінці 3-го тисячоліття, коли в Європі він завершився, і почався енеоліт. У ряді географічних областей енеоліт відсутня.

  • Палеоліт, або древньокам`яне століття (2,4 млн. – 10000 рр. До н. Е.).
  • Мезоліт, або середньокам`яне століття (15000-12000 – 5000 рр. До н. Е.).
  • Неоліт, або нове кам`яне століття (9500-7000 – 3000 рр. До н. Е.).
  • Енеоліт, або мідний вік (4000-3000 рр. До н. Е.).

Дикість, варварство і цивілізація

Існує також і альтернативна періодизація первісного суспільства. Один з представників еволюційної теорії Л. Г. Морган (1818-1881) в своїй праці «Стародавнє суспільство» розділив розвиток людства на етапи дикості, варварства і цивілізації. Перші з них ділилися, крім того, на нижню, середню і вищу щаблі. В основу цієї періодизації було покладено технологічний принцип: від гончарної епохи, етапи дикості здійснювався перехід до нижньої ступені варварства, з переходом від окультурення рослин до одомашнення тварин – до середньої, від залізоплавильну епохи – до вищого ступеня.

Дикість

Етап дикості ділиться на наступні ступені:

  • нижня щабель означала молодість людського роду: люди жили в тропічних лісах, вживаючи фрукти і коренеплоди; поява членороздільноюмови стало ознакою їх зрілості;
  • на середньому щаблі люди харчувалися рибними продуктами, користувалися вогнем і почали селитися навколо річок і озер;
  • на вищому щаблі був винайдений лук, і стало можливим займатися полюванням.

Кінець первісної епохи

Приблизно в середині 4-го тис. До н. е. почався перехід людства від первісності до цивілізації. Показником цього переходу було виникнення перших держав, розвиток міст, писемності, нових форм релігійного та культурного життя. Цивілізація – це вищий щабель розвитку людського суспільства, наступна за первісною.

Історія первісних суспільств завершилася виникненням в Єгипті і в Дворіччя в кінці 4-го тис. До н. е. найдавніших цивілізацій. Людство вступило в новий етап свого розвитку. На більшій частині Землі протягом довгого часу зберігалися первісні племена. Навіть в даний час деякі народи несуть в своїй культурі спадщина тих віддалених часів.

Історична доля багатьох первісних народів, які зіткнулися з цивілізацією, склалася трагічно: в епоху колоніальних захоплень і колоніальних імперій вони були піддані винищенню або вигнані зі своїх територій. В наші дні народи, які зберегли родоплемінні традиції, відчувають певний вплив цивілізації, і нерідко воно виявляється негативним. Збереження таких народів, їх унікальної культури і гармонійне включення їх в світ сучасної цивілізації є важливим завданням людства XXI століття.

Посилання на основну публікацію