Перші підсумки НЕПу

Спочатку неп розглядався в партії більшовиків як вимушене, тимчасовий відступ від принципів соціалістичної організації суспільства.

Проте у ряді останніх робіт В.І. Леніна висловлювалися припущення про те, що неп – це «всерйоз і надовго», що його розвиток, за умови збереження «командних висот» в економіці в руках держави, виникнення різних форм кооперації селянства, дозволить Росії здійснити індустріалізацію. Ленінські ідеї розвинув H.H. Бухарін. Він визначав ленінізм як вчення про побудову соціалізму в Росії на основі поступового «вростання селян у соціалізм» при збереженні союзу робітників і селян.

Неп приніс цілком реальні економічні результати. До 1925-1927 рр. за основними показниками виробництва зернових та розвитку тваринництва вдалося досягти рівня Росії 1913 Завдяки поповненню бюджету за рахунок податків, економії на управлінських і військових витратах були вирішені важливі завдання загальнодержавного характеру – знята проблема безпритульних дітей, відновлені системи освіти та охорони здоров’я, почалося здійснення плану ГОЕЛРО . Було побудовано безліч дрібних і кілька великих гідроелектростанцій, приступили до зведення Дніпровської ГЕС. За виробництвом електроенергії в 1925 р вдалося перевершити в 1,5 рази рівень 1913 р До кінця 1920-х рр. в основному з розвитку промислового виробництва були досягнуті показники довоєнної Російської імперії.

Посилання на основну публікацію