Перша громадянська війна в Росії

Перша громадянська війна в Росії і сьогодні викликає чимало суперечок. Перш за все, у істориків немає єдиної думки про її періодизації та причини. Частина вчених вважає, що хронологічними рамками громадянської війни є жовтень 1917 – жовтень 1922 рр. Інші вважають, що більш коректно назвати датою початку громадянської війни 1917 року, а закінчення – 1923 р

Єдиної думки про причини громадянської війни в Росії, так само, не існує. Але, серед найважливіших причин вчені називають:

розгін більшовиками Установчих зборів;
прагнення отримали владу більшовиків утримати її будь-якими способами;
готовність всіх учасників використовувати насильство як спосіб вирішення конфлікту;
підписання в березні 1918 р Брестського миру з Німеччиною;
рішення більшовиками найгострішої аграрного питання всупереч інтересам великих землевласників;
націоналізацію нерухомості, банків, засобів виробництва;
діяльність продзагонів в селах, яка призвела до загострення відносин нової влади з селянством.
Вчені виділяють 3 етапи громадянської війни. Перший етап тривав з жовтня 1917 р по листопад 1918 г. Це час приходу до влади більшовиків. З жовтня 1917 р окремі збройні сутички поступово переходять в повномасштабні військові дії. Характерно, що початок громадянської війни 1917 – 1922 рр., Розгорталося на тлі більш масштабного військового конфлікту – Першої світової. Саме це стало основною причиною подальшої інтервенції Антанти. Необхідно відзначити, що кожна з країн Антанти мала свої причини для участі в інтервенції. Так, Туреччина хотіла утвердитися в Закавказзі, Франція – поширити свій вплив на північ Причорномор’я, Німеччина – на Кольський півострів, Японію цікавили сибірські території. Метою Англії і Сполучених Штатів було одночасно розширення власних сфер впливу і запобігання посиленню Німеччини.

Другий етап датується листопадом 1918 – березнем 1920 р. Саме в цей час відбулися вирішальні події громадянської війни. У зв’язку з припиненням військових дій на фронтах Першої світової і поразкою Німеччини поступово бойові дії на території Росії втратили інтенсивність. Але, в той же час, настав перелом на користь більшовиків, які контролювали велику частину території країни.

Заключний етап в хронології громадянської війни тривав з березня 1920 до жовтня 1922 рр. Військові дії цього періоду велися, переважно на околицях Росії (Радянсько-польська війна, бойові зіткнення на Далекому Сході). Варто відзначити, що, існують і інші, більш докладні, варіанти періодизації громадянської війни.

Закінчення громадянської війни ознаменувався перемогою більшовиків. Найважливішою її причиною історики називають широку підтримку народних мас. Серйозно вплинуло на розвиток ситуації і те, що ослаблені Першою світовою війною, країни Антанти не змогли скоординувати свої дії і нанести удар по території колишньої Російської імперії всіма силами.

Підсумки громадянської війни в Росії виявилися жахливими. Країна фактично лежала в руїнах. Естонія, Латвія, Литви, Польща, Білорусія, Західна Україна, Бессарабія і частина Вірменії вийшли зі складу Росії. На основній території країни втрати населення, в тому числі і в результаті голоду, епідемій і т.д. склали не менше 25 млн. чоловік. Вони порівнянні із загальними втратами країн, які брали участь у військових діях Першої світової. Рівень виробництва в країні різко впав. Близько 2 млн. Чоловік покинули Росію, емігрувавши в інші держави (Франція, США). Це були представники російського дворянства, офіцерства, духівництва, інтелігенції.

Посилання на основну публікацію