Періоди Великої французької революції

Французька буржуазно-демократична революція 18 століття завдала нищівного удару по абсолютистському строю і підготувала благодатний ґрунт для подальшого розвитку капіталізму.

Буржуазна революція 1789-1794 років у Франції – це закономірний результат кризи влади і економічного занепаду.

Загострилися суперечності між зжившими себе феодальними відносинами і зароджуваними капіталістичним способом виробництвами на тлі крайнього зубожіння народних мас, привели до революційної ситуації.

Перший період революції

Це проміжок між 14 липня 1789 року і початком серпня 1792 року. 14 липня повсталий проти розгону Установчих зборів народ Парижа підняв збройне повстання і взяв штурмом Бастилію, державну в’язницю, що була символом непорушності самодержавної влади короля.

У цей період буржуазія виступає як передовий, революційний клас на чолі повсталого народу Франції. Париж і великі міста формують власні збройні сили – Національну гвардію. Результатом єдності революційного підйому всього третього стану з’явилася Декларація прав людини і громадянина, прийнята в серпні 1789 року.

Отже, перший етап французької революції – це панування великої буржуазії, як в законодавстві, так і в політиці Установчих зборів.

Другий період французької буржуазної революції

Це початок серпня 1792 до 2 червня 1793 року. Для цього періоду характерна гостра боротьба між якобінцями і жирондистами. Жирондисти представляли інтереси торгово-промислової і землевласницької буржуазії.

Отримавши досить реальну вигоду від революційних подій, переходять на консервативну позицію і прагнуть зупинити революцію. В результаті народного повстання була утворена Паризька комуна, яка повалила монархію, король був відданий під суд і страчений. Франція стала республікою, а основним органом управління Конвент. Чільна роль у Конвенті належала жирондистам.

Третій період французької буржуазної революції

Народне повстання в червні 1793 року закінчилося переходом влади до якобінців. Якобінська диктатура, що існувала з червня 1793 по липень 1794 років – це третій, найбільш революційно-демократичний період революції.

Влітку 1794 року переможно був здійснений один з нескінченних змов контрреволюціонерів-монархістів проти уряду Робесп’єра, який скинув якобінську диктатуру і поклав кінець революції.

Посилання на основну публікацію