Партійні дискусії

1918, березень – VII з’їзд РКП (б) – закріплення системи керівних органів партії: Політбюро, Оргбюро, Секретаріат ЦК.
1921, березень – X з’їзд РКП (б) – заборона на формування фракцій всередині партії.
1923, листопад – ЦК партії контролює призначення на керівні органи (Список 1, Список 2). 1921-1923 рр. – (Час хвороби Леніна) – концентрація влади в руках «трійки»: Л. Б. Каменєв – заступник голови РНК, Г. Є. Зінов’єв – глава Комінтерну, І. В. Сталін – генеральний секретар ЦК з 1922 р
1923-1925 рр. – Дискусія про внутрішньопартійну демократію (Л. Д. Троцький – голова Реввійськради був проти засилля партійного чиновництва – боротьба «трійки» і Троцького – в результаті Троцький позбавлений керівних постів).
1924, січень – смерть Леніна. Петроград перейменовано в Ленінград.
1925 – боротьба з «лівими»: Сталін, Бухарін проти Зинов’єва, Каменєва (з питання залучення робітників на керівні пости в партії – «ленінський заклик», переважного розвитку промисловості і підтримки заможного селянства).
XIV з’їзд РКП (б) засудив «ліву опозицію» і поміняв назву партії – ВКП (б) – Всеросійська комуністична партія.
1926 – дискусія про можливість перемоги соціалізму в одній країні: Сталін проти об’єднаної (лівої) опозиції – Троцького, Зінов’єва, Каменєва (виступали за ідею всесвітньої революції, тиск на непманів і куркульство; інтенсивний розвиток промисловості і внутріпартійну демократію).
1927, грудень – XV з’їзд ВКП (б) – «ліві» позбавлені керівних постів.
1929 – боротьба Сталіна з «правими» (Бухарін, Риков, Томський), форсування індустріалізації.

Посилання на основну публікацію