Освіта та книжкова справа у Візантії

Грамотних і освічених людей у ​​Візантії поважали. Не тільки знати, а й прості городяни прагнули дати своїм дітям освіту. Вважалося, що грамотна людина завжди зможе заробити собі на прожиток листуванням документів або складанням скарг і прохань. В освічених людях був зацікавлений і візантійський імператор, якому для управління величезною державою потрібна була ціла армія писарів і чиновників. Початкову освіту діти заможних людей отримували будинку – до них запрошували вчителів і наставників. Візантійці з середнім достатком віддавали своїх дітей у платні школи в містах, при церквах і монастирях. Під час уроку учні стояли або сиділи навколо вчителя, повторюючи його слова, намагаючись вивчити їх напам’ять. Так, майбутніх чиновників навчали без єдиної помилки записувати розпорядження начальника, складати доповіді вишуканим мовою. Знатні і багаті люди мали можливість отримати вищу освіту. Воно включало оволодіння більш складними науками: філософією, астрономією, геометрією, арифметикою, медициною, музикою, історією, правом. Вищі школи готували чиновників високого рангу. Імператори протегували таким школам: платили викладачам гарну платню, робили подарунки на свята.

Головним джерелом знань були рукописні книги, що коштували дуже дорого. Тільки багаті люди могли собі дозволити мати вдома бібліотеку. Листування книг була важким і копіткою справою. Їм займалися в основному ченці. Вознеся молитву Богу, чернець-переписувач брався за роботу. Йому треба було встигнути якомога більше зробити за світлий час доби, тому навіть їжу він приймав у сутінках, коли не можна було розібрати букв і роботу доводилося припиняти.

Книги відігравали важливу роль у поширенні і затвердження християнства. Без богослужбових книг не можна уявити собі жодну християнську церкву. Євангеліє – головна книга християн – завжди лежала на вівтарі, символізуючи присутність Ісуса Христа в храмі. Ромеї любили читати житія (життєпису) святих і твори «отців церкви», які у своїх роботах роз’яснювали складні богословські питання: що таке Трійця, в чому полягає божественна природа Ісуса Христа та інші.
Як діяльність Кирила і Мефодія сприяла поширенню християнства серед слов’ян? Яку роль при цьому грали писемність і книги?

Посилання на основну публікацію