1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Історія
  3. Освічений абсолютизм в Європі

Освічений абсолютизм в Європі

До кінця XVI століття в Європі складаються три держави з яскраво вираженою централізованою владою: Англія, Франція та Іспанія. Форма правління влади в цих країнах отримала назву абсолютизму.

Загальна характеристика освіченого абсолютизму

Абсолютизм характеризується в необмеженої влади монарха, який спирався на регулярну армію і розгалужений апарат чиновників. Всі заходи церкви повністю залежали від волі самодержця. Церква проповідувала думку про “влади государя від Бога”.

Безперервні війни, епідемії чуми і віспи, соціальні протиріччя в суспільстві визначили зміна політичної системи Європи в другій половині XVIII століття. Першими ознаками виникнення освіченого абсолютизму були:

  • У містах виділяється прошарок капіталістів-мануфактурщиков. У селах з’являється заможне селянство.
  • Монархи намагалися вдосконалювати систему управління і займалися усуненням найбільш застарілих її елементів.
  • Зросло значення чиновницького апарату. Разом з тим, феодальна знать стала грати другорядну роль.
  • Відбувалася модернізація армії. Важку лицарську кінноту змінила легка гусарська кавалерія. Зросла роль артилерії, армія ставала регулярною. Зміст такої армії дорого обходилося казні і забезпечувати її комплектацію міг тільки королівський двір.
  • Великі купці і промисловці були зацікавлені в підтримці сильної централізованої влади. Розвиток мануфактурного виробництва вимагало мит на імпортний товар.

Всі коротко перераховані причини стали в подальшому основою політики освіченого абсолютизму.

Освічений абсолютизм в Європі

Основи освіченого абсолютизму заклав Томас Гоббс. Продовжувачами цієї ідеології стали філософи-письменники Монтеск’є, Вольтер і Жан-Жак Руссо.

Портрет Ж.Ж. Руссо. Скульптор Ж.А. Гудон 1778 рік

Мал. 1. Портрет Ж.Ж. Руссо. Скульптор Ж.А. Гудон 1778 рік.

Філософами проводилася думка про те, що керівник держави вступив на трон, повинен володіти не тільки правами, а й обов’язками перед своїм народом. Освічений абсолютизм був прийнятий “на ура” не тільки монархами, а й передовий частиною дворянства. Освіченими монархами прийнято вважати Йосипа II-імператора австрійського, Фрідріха II- прусського імператора, Густава III-шведського короля і тд. У Росії основи освіченого абсолютизму заклала Катерина II.

Незважаючи на те що багато самодержці вважали себе просвітителями і загравали з філософами, як тільки мова заходила про обмеження в чому-небудь верховної влади, гра в “доброго короля” підходила до кінця. Насправді монархи сприймали політику освіченого абсолютизму лише як доктрину централізованої влади з невеликими поступками нижчих станів, фабрикантам і частини дворянства.

Реформи освіченого абсолютизму

У 50-60-ті роки XVIII століття освічений абсолютизм досяг свого розквіту. Філософи в цей період епохи Просвітництва, дали визначення реформам, проведеним в Європі. На їхню думку, перетворення розпочаті самодержцем, робилися не в корисливих цілях, а заради держави. Однак, не варто забувати, що перетворення в чому залежали від особистості самодержця. Біля витоків реформ освіченого абсолютизму стояли імператори Йосип II і Фрідріх II. Хоча в Португалії та Іспанії реформи проводилися не монархами, а освіченим дворянством і міністрами.

Економічні реформи мали спільну рису, властиву перетворенням проводяться в Європейських державах: кожен монарх прагнув до поповнення своєї казни за рахунок збільшення мит на ввезені товари. Така політика отримала назву меркантилізму. Робилися певні кроки для розвитку промисловості.

Станові реформи позначилися на правах дворянства і духовенства. Їх привілеї істотно обмежувалися. У Швеції, наприклад, дворяни зобов’язані були платити податки за свою землю.

Судові реформи мали величезне значення. Нарешті то скасовувалися тортури, інквізиційний суди скасовувалися. Обмеження торкнулися і страти і сваволі суддів. Особливо досягла успіху в судових реформах Пруссія.

Торкнулися реформи і селянського питання. Вперше про селянську реформу заговорили ідеологи фізіократії на чолі з Франсуа Кане. Цей письменник і філософ був лікарем мадам Помпадур, фаворитки французького короля Людовика XV. Засуджуючи відсталість феодального ладу, фізіократи вимагали скасування кріпосного права. Завдяки реформам, кріпацтво, нехай і формально, було скасовано в Австрії.

Реформи в сфері освіти дали країнам Європи велику кількість нових шкіл, стали навчатися грамоті навіть нижчі верстви суспільства. Свободи друку і свободи слова ще не було в більшості країн Європи, але цензура була все-таки обмежена.

Церковні реформи принесли полегшення іновірців в тих країнах Західної Європи, де основною релігією був католицизм. Від короля тепер залежало затвердження папських булл, основні інквізиційні суди були закриті, всюди виганяли єзуїтів.

Політика освіченого абсолютизму, при всіх своїх ліберальних починаннях не могла принести бажаного ефекту в силу взаємообумовленості пережитків феодального ладу. При спробі перетворювати одну зі сфер політики держави, руйнувалася інша, подібно картковому будиночку. Парадокс полягав і в тому, що самі монархи боялися вже почалися реформ і прагнули задавити їх зверху.

У Польщі, Англії і Франції політика освіченого абсолютизму не знайшла свого застосування. У Польщі панувала шляхта (дворянство) і король там мав другорядне значення. Англія випереджала за соціальному та економічному розвитку країни Європи і освічений абсолютизм її минув. У Франції через короткозорою політики нерішучих і слабовільних монархів Людовика XV і Людовика XVI, справа йшла до кривавої бійні революції 1789 року.

Що ми дізналися?

Зі статті ми дізналися, в чому полягала головна ідея освіченого абсолютизму. Реформи промислового абсолютизму були неповними і не знаходили задоволення серед різних верств населення. Проявом невдоволення мас і суспільної кризи стала Велика Французька революція, відгомони якої хвилею прокотилися по всій Європі.

ПОДІЛИТИСЯ: