Особливості російського Середньовіччя

1. Які проблеми середньовічної російської історії є найбільш спірними?

Найбільш спірні проблеми.

(a) Дискусія про генезис феодальних відносин на Русі.

(b) Проблема станово-представницької монархії.

2. Як радянська історична наука трактувала поняття Середньовіччя і феоталізм?

У радянській історіографії, яка в силу ідеології СРСР перебувала в руслі формаційного підходу, міцно ув’язували поняття «Середньовіччя» і «феодалізм», маючи на увазі характерні для феодалізму майнові відносини. Спочатку в радянській історіографії було вирішено, що феодалізм на Русі – це панування великого землеволодіння (вотчин) і міцний зв’язок землеволодіння з політичною владою. Протягом десятиліть з ослабленням ідеологічного контролю дослідники стали виявляти інший характер земельних відносин, тому став змінюватися погляд на феодальні відносини на Русі.

3. Які особливості російського Средневсковья?

Особливості.

(a) У порівнянні із Західною Європою на Русі Середньовіччя почалося і закінчилося на кілька століть пізніше.

(b) На Русі в Середньовіччі розвиток йшов у зворотному порівняно із Західною Європою напрямку від демократичних форм правління до самодержавства.

(c) В основі роздробленості Русі лежать не економічні, а політичні чинники.

(d) Патерналіз (теоретично турбота государя про кожного поданому).

4. Який вплив на розвиток економічних, соціальних і політичних процесів надали природно-кліматичні чинники?

Русь (особливо Північно-Західна, яка і склала Російська держава починаючи з XIV століття) майже повністю була покрита лісами, суворий холодний клімат скорочував час на вирощування врожаю і саму врожайність. Це визначило важливість колективної праці, значить і стійкість общинних інститутів. Величезні простори Русі і наявність великої кількості ресурсів на цих простору призвело до постійного протягом Середньовіччя процесу колонізації, міграцій населення. Також постійна наявність вільних земель сприяло відносної стабільності в соціальній сфері: не було потреби їх переглядати, адже при збільшенні чисельності населення можна було просто розорати нові землі.

5. Який вплив геополітичних чинників на російську історію?

Відкритість кордонів для іноземних навал стала одним із головних чинників формування державної влади на Русі. Велику роль в історії Русі зіграло те, що через неї проходили торгові шляхи з Балтійського моря в Чорне, а також у Каспійське. Саме через перший з них проникло на Русь визначальне для неї візантійський вплив.

Посилання на основну публікацію