Особливості процесу об’єднання російських земель

Питання 01. Які причини і особливості формування єдиної Російської держави?

Відповідь.

1) У той час, як у Західній Європі вирішальними в процесі об’єднання були соціально-економічні фактори, на руських землях вирішальними став зовнішньополітичний чинник.

2) Важливе місце в об’єднанні російських земель відіграло лідерство Москви в цьому процесі, перемога її цього питання над Твер’ю і Великим князівством Литовським.

Питання 02. Які причини політичного піднесення Москви?

Відповідь.

1) Політика московських князів будувалася, виходячи з реальної оцінки власних можливостей і з урахуванням ситуації, що складалася як в Орді, так і в російських землях.

2) Московські князі прагнули по можливості уникати збройних способів вирішення проблем.

3) На всіх стадіях створення єдиної російської держави московськими князями надавалося величезне значення союзу з православною церквою.

4) З одного боку, чітко проглядається спадкоємність політики всіх московських князів, їх опора на традиції, а з іншого – кожним з них використовувалися нові тактичні засоби.

Питання 03. Які були основні цілі та провідні принципи московської політики?

Відповідь. Головні цілі.

1) Досягнення самостійності Московського князівства.

2) Розширення території Московського князя.

3) Отримання московським князем ярлика на велике Володимирське княжіння.

4) Піднесення Московського князя над усіма іншими великими князями.

5) Після розпаду Золотої Орди досягнення незалежності від Великої Орди.

Основні принципи досягнення цих цілей.

1) Пошук прихильності правителі Золотої Орди й використання цієї прихильності для розширення сфери свого впливу.

2) Тісна співпраця з православною церквою, тим більше, що церква в свою чергу користувалася довірою правителів Золотої Орди.

Питання 04. У чому суть московської доктрини «тихої експансії»? Які її прояви і результати?

Відповідь. «Тихої експансією» називають розширення Московського князівства невійськовим шляхом. Яскраві її прояви – отримання ярлика на велике князювання у Володимирі князями Юрієм, а потім Іваном Калитою.

Питання 05. Чому співпраця з православною церквою стало одним з найважливіших принципів політики московських князів?

Відповідь. Православна церква продовжувала користуватися великим духовним авторитетом, тому її слово було вагомим у всіх руських князівствах. У руках церкви були зосереджені великі багатства, що також давало переваги її ставленику. Нарешті, до думки церкви прислухалися в Золотій Орді, вважаючи її однією з опор свій влади (що довгий час було правдою) і даючи їй привілеї, тому симпатії церкви до певного князю впливали і на думку хана.

Посилання на основну публікацію