Особливості переходу Росії до Нового часу

Питання 01. Коли оформилися основні передумови переходу до Нового часу в Росії? З чим вони були пов’язані?

Відповідь. Передумови переходу до Нового часу були пов’язані зі змінами, що відбувалися в сусідніх з Росією країнах, з якими Росія торгувала і воювала. Велике значення також мала війна середини XVII століття з Річчю Посполитою, в ході якої велика кількість людей було забрано з території противника в полон, а також була приєднана значна територію Лівобережної України. В результаті частина населення Росії відбувалася з країни, давно і впевнено вступила в Новий час. Таким чином передумови для даного переходу сформувалися в Росії в другій половині XVII століття.

Питання 02. Що таке криза традиціоналізму?

Відповідь. Така криза виникає, коли використовуючи традиційні методи ведення господарства та управління суспільством неможливо вирішити поточні проблеми. У Росії він виник на початку XVII століття, коли стало ясно, що при збереженні традиційного економічного і політичного устрою, основ духовного життя і побуту Росія не зможе стати врівень не тільки з провідними державами, а й з сусідніми, не найбільш розвиненими європейськими країнами.

Питання 03. Які риси, пов’язані з переходом до Нового часу провідних європейських країн, ви пам’ятаєте?

Відповідь.

1) Великі географічні відкриття і початок колонізації.

2) Революція цін.

3) Розвиток мануфактурного виробництва.

4) Культура Відродження.

5) Ідеологія гуманізму.

6) Реформація і контрреформація.

Питання 05. Які риси економічного життя свідчать про перехід Росії до Нового часу?

Відповідь.

1) Поява більшого числа мануфактур (включаючи Уральські Железнорудний підприємства).

2) Випуск продукції, що не поступається за якістю західноєвропейської (включаючи зброю).

3) Розширення міжнародної торгівлі (насамперед, морської).

4) Запрошення великої кількості західноєвропейських фахівців також і у виробничу сферу.

Питання 06. Назвіть провідні історичні персоналії, що вплинули на перехід Росії до Нового часу.

Відповідь. Велику роль зіграв Олексій Михайлович, при яким до Росії потрапила велика кількість колишніх жителів Речі Посполитої. Але основний перехід був здійснений в правління Петра I завдяки цареві і сподвижникам.

Посилання на основну публікацію